Vzdušné torpédo 48 (Případ plukovníka Švarce)  (Air Torpedo)
R: Miroslav Cikán V: Lloyd, 1936 VV: Josef Stein N: román S: Karel Hašler K: Otto HellerJaroslav Blažek Hu: Miloš Smatek; archivní – píseň Letčíci, letčíci Zp: sbor mužský Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Otomar Korbelář (plukovník Švarc, náčelník kontrašp), Antonín Novotný (poručík Petr Nor, vynálezce torpéd), Raoul Schránil (nadporučík letectva Jan Domin), Míla Reymonová (houslistka Irena Vengerová vl.jm.G), Andrej Bagar (ředitel rafinérií Arnošt Gettering), Andrej Bagar (Arnošt Gal, šéf vyzvědačské skupin), Karel Hašler (lékař MUDr.Marvan), Zita Kabátová (Helena, Marvanova vnučka), Jaroslav Marvan (generál Herold), Karel Postranecký (adjutant generála Herolda), Jaroslav Průcha (policejní komisař), Jan W. Speerger (člen Getteringovy bandy), Vladimír Pospíšil-Born (člen Getteringovy bandy), František Kovářík (člen Getteringovy bandy), Karel Český (člen Getteringovy bandy), Miroslav Svoboda (člen Getteringovy bandy, klavírist), Emil Dlesk (člen Getteringovy bandy), Alois Dvorský (papírník Benger), Jaroslav Bráška (host na koncertě), Antonín Vaverka (host na koncertě), Alois Peterka (host na koncertě), Ladislav Hemmer (nadporučík Held), Jiří Vondrovič (letec), František Kreuzmann (strážník), Jindřich Fiala (nezaměstnaný pacient), Josef Kotalík (šatnář), Gabriel Hart (vyšetřující komisař), Robert Ford (major Balcar), Ladislav Kulhánek (důstojník), Němec Karel (2) (portýr), Julius Baťha (policejní rada), Zdeněk Hora (komisař), Bohumil Heš (důstojník ministerstva obrany), Vladimír Štros (řidič autokaru) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 05.03.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Poručík letectva Petr Nor je generálem Heroldem pověřen předstírat, že vynalezl vzdušné torpédo 48. Kvůli pracovní schůzce nemůže jít na koncert se svou snoubenkou Helenou, vnučkou doktora Marvana. Místo něho jde kolega nadporučík Jan Domin. Ten se na koncertě domnívá, že ve virtuosce Ireně Vengerové poznal svoji známou, a dává si s ní schůzku v zahradě. Zanedlouho najde doktor Marvan v zahradě zavražděného Jana Domina. Následující den je v účastníkovi porady o torpédu odhalen špion, vydávající se za Jana Domina. Plukovník Švarc ho nechá uprchnout, aby se v jeho stopách dostal k celé vyzvědačské bandě. Šéf vyzvědačů Gettering pověří špionku Irenu Vengerovou, aby získala od Nora všechny informace o torpédu. Irena odmítne, protože se do Nora zamilovala. Švarc dá celou bandu zatknout, jen Getteringovi se podaří prchnout v letadle. Petr Nor, který ho stíhá, se neodváží střílet, protože zjistí, že v letadle je také Irena. Gettering, který je nakonec dostižen, se otráví.
   Air Force Lieutenant Petr Nor is assigned by General Herold to pretend that he has invented air torpedo 48. Because of a work meeting he cannot attend a concert with his fiancée Helena, the granddaughter of Dr. Marvan. In his stead his colleague First Lieutenant Jan Domin accompanies her. At the concert Domin imagines that he knows the virtuoso Irena Vengerova as his acquaintance, and he makes a date with her in the garden. Before long Dr. Marvan finds the murdered Jan Domin in the garden. The next day as the participants are deliberating on the torpedo a spy is exposed who is passing himself of as Jan Domin. Colonel Švarc lets him escape so that his trail will lead to the whole spy ring. The head of the spy ring Gettering assigns Irena Vengerová the task of obtaining from Nor all information on the torpedo. Irena refuses because she is in love with Nor. Švarc has the entire spy ring arrested. Gettering manages to escape by plane. Petr Nor, who pursues him, does not dare shoot at the plane because he discovers that Irena is also on board. Gettering, who is eventually arrested, poisons himself.