Výkřik do sibiřské noci  (Cry in the Siberian Night)
R: V.Ch. Vladimírov V: Dafa, 1935 VV: Karel Špelina N: divadelní hra Na vojkom mestě /Na rušném místě/ S: Mája IrisKarel Tobis K: Karel Degl Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Dívenko spanilá, Josef Stelibský: píseň Čím, čím, čimčarara čim, lidové ruské písněpíseň T: Karel Tobis Zp: Hana VítováArno VeleckýFanda MrázekRuský soubor Zlatý kohout Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Arno Velecký (kníže Pavel Milovidov), V.Ch. Vladimírov (hospodský Bezsudný), Pištěk Theodor [dab] (hlas hospodského), Olga Augustová (Evženie, hospodského žena), Hana Vítová (schovanka hospodských Anuška), Theodor Pištěk (správce statku Pyžikov, Pavlův pří), Fanda Mrázek (syn kupce Nikolka), Jaroslav Sadílek (příručí Seňa, Nikolkův přítel), Novák Josef (3) (čeledín Žuk), N. Nikolskij (pobočník knížete), Mariana Hellerová (teta knížete), Jaroslava Skorkovská (teta knížete), Josef Příhoda (staršina rodu Milovidova), Jan Augusta (člen rodu Milovidova), Antonín Volný (komorník), Ruský soubor Zlatý kohout Tan: Ruský soubor Zlatý kohout Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 21.01.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Kníže Pavel Milovidov holduje vášnivě společenskému životu a má poměr s Evženií, ženou hospodského Bezsudného. V hospodě se také seznámí se schovankou hospodského Anuškou, zamiluje se do ní a chce se s ní oženit. Evženie žárlí. Aby zabránila sňatku, namluví knížeti, že Anuška má milence. Kníže dívku zapudí a znovu se sejde v noci s hospodskou. Nešťastná Anuška se chce otrávit. Mezitím hospodský pokračuje ve svém nekalém počínání: dává hostům do nápojů uspávací prostředek, aby je potom mohl na cestě oloupit, jako už tolikrát předtím. Tentokrát je však poraněn Seňou, který se řídil Anuščiným varováním a v hospodě nic nevypil. Zraněný hospodský se vrací a doma objeví knížete, zoufajícího si nad bezvládnou Anuškou. Bezsudný Pavla uklidní sdělením, že dívka zřejmě vypila jen omamný postředek. Anuška se skutečně zanedlouho probere a nepoctivého hospodského zatkne policie.
   Prince Pavel Milovidov indulges passionately in the high life and has a relationship with Evženie, the wife of publican Bezsudný. In the pub he also becomes acquainted with the publican's ward Anuška, and having fallen in love with her, he wants to marry her. Evženie becomes jealous. To prevent the marriage she deceives the prince into believing that Anuška has a lover. The prince spurns her and he again trysts at night with the publican's wife. The unhappy Anuška wants to poison herself. Meanwhile the publican continues in his base activities - he serves the guests soporifics so he can rob them later on the road, as he has already done so many times before. But this time he is injured by Seňa, who has heeded Anuška's warning and has drunk nothing in the pub. The wounded publican returns home and discovers the prince in despair over the limp body of Anuška. Bezsudný calms Pavel by informing him that the girl has obviously drunken only the narcotic concoction. Presently Anuška actually does wake up and the dishonest publican is arrested by the police.