Vyděrač  (Blackmailer)
R: Ladislav Brom V: Reiter, 1937 VV: Jan Gerstenberger N: román Ztracený stín S: Jan S. KolárJan GerstelLubomír Linhart K: Jan Roth Hu: Josef Dobeš; archivní – Giuseppe Verdi: převzatá Aida, Josef Dobeš: píseň Kavárna hříchů (Tango) T: Ladislav Brom Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Vítězslav Boček (účetní Josef Bašek), Adina Mandlová (prodavačka obuvi Máša Lírová), Bedřich Vrbský (továrník Emil Frýbl), Helena Bušová (Olga, Frýblova žena), Jiří Plachý (generální ředitel Globusu Alfred M), Deyl Rudolf st. (prezident koncernu), Jan S. Kolár (předseda koncernu), František Kreuzmann (advokát JUDr.Piroh), Gustav Hilmar (účetní Globusu Dufek), Ladislav Pešek (medik Petr Hureš), Hermína Vojtová (Nováková, Baškova bytná), Vladimír Pospíšil-Born (šéf účtárny Globusu), František Kovářík (tajemník ředitele Merhauta Říha), Jaroslav Sadílek (Krulich, zaměstnanec bilančního od), Antonín Soukup (číšník v automatu Karel), Jarmila Holmová (panská u Frýblů), Julius Baťha (šéf bilančního oddělení Globusu), Václav Mlčkovský (zaměstnanec Globusu), André Černoušek (zaměstnanec Globusu), Nita Romanečová (zaměstnankyně Globusu), Richard Záhorský (zaměstnanec Globusu), Stanislav Bláha (zaměstnanec Globusu), Jaroslav Bráška (vrátný v Globusu), Františka Mordová (uklízečka v kanceláři), Marie Pilská (uklízečka v kanceláři), Miroslav Kryštof-Kutina (vrchní v baru), Ferry Seidl (návštěvník opery), Taťána Kolárová (návštěvnice opery), Karel Veverka (majitel obchodu s obuví), Jiří Hron (tančící host v baru), Jiří Schreinzer (host v baru) Fo: 35 mm Ve: česká D: Reiter Pr: 26.11.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Textilním továrnám Globus vládne tvrdou rukou generální ředitel Alfred Merhaut, který však převádí výtěžky exportního obchodu na svá tajná konta u zahraničních bank. Jeho systém je jednoduchý: každý úředník pracující v bilančním oddělení je po krátké době propuštěn, aby na podvod nepřišel. Účetní Bašek nezná nikoho a nic než dřinu a věčný nedostatek, navíc je přeložen na obávané místo. V bilančním oddělení se stane svědkem propuštění staršího kolegy a tehdy pohár hořkosti přeteče. Bašek dá najevo své znechucení a tak přijde o práci i on. Na odchodu však zaslechne ředitele, který mluví o svých obavách z nečekané kontroly. Bašek se odhodlá jednat: ukradne kompromitující materiál. Doma ale zjistí, že na útěku doklad ztratil a zaměnil jej za jiný, bezcenný. Merhaut to zatím netuší a ze strachu mu nabídne peníze a vysoké postavení ve firmě. Bašek si teď užívá života, ale ředitel se záhy dozví, že úředník kompromitující materiál nemá. Přesto je ředitel zatčen a Bašek se vrací na místo účetního.
   The Globus textile factories are ruled by the firm hand of the general director Alfred Merhaut, who, however, transfers receipts from the export branch to his secret account in a foreign bank. His system is simple: each clerk working in the department of balances is fired after a short time to keep them from coming across the fraud. Accountant Bašek knows no one and nothing other than drudgery and eternal privation, in addition he is transferred to the feared department. In the department of balances he is witness to the firing of his oldest colleague and then the cup of bitterness overflows. Bašek makes clear his disgust, and so he loses his job as well. Upon leaving, however, he overhears the director speaking about his fears of an unexpected audit. Bašek makes up his mind to act: he steals compromising material. But at home he discovers that he has lost the document in his flight and has mistaken it for another, worthless document. Merhaut in the meantime has no idea of this and fearing the consequences he offers Bašek money and a high position in the firm. Bašek now enjoys life, but the director soon learns that the clerk does not have the material he has feared. Nevertheless, the director is arrested and Bašek returns to his post as an accountant.