Výdělečné ženy  (Working Women)
R: Rolf Wanka V: Beda,Heller, 1937 VV: Václav Dražil N: divadelní hra Výdělečné ženy S: Emil SynekJaroslav Hloucha AR: Gustav StraschnitzJiří Bronec K: Jan Roth Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Zpívám a to mně stačí, Josef Stelibský: píseň Mám jen jednu naději T: Jaroslav MottlKarel Melíšek Zp: SetleřiHana Vítová Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář NT: Lorenc H: Rolf Wanka (vynálezce ing.Marek), Marta Májová (Marie Elsa Marková, matka ing.Mark), Bedřich Veverka (ředitel rozhlasu Dolan), Antonie Nedošinská (posluhovačka Betty Nováková,matka), Hana Vítová (úřednice v rozhlase Kamila Bendero), Bohunka Nosková (Helenka, dcera Kamily), Ladislav Boháč (Jiří Bender al.Wells, Kamilin býv.), Theodor Pištěk (listonoš Cyril Burda), Marie Rosůlková (zpěvačka Frangysová), Karel Jičínský (generální ředitel Král), Jiří Steimar (továrník Rybar), Helena Svirtová (komorná u paní Markové), Karel Máj (hlasatel rozhlasu), Anna Gabrielová (stenotypistka Mánička), Jarmila Šmídová (stenotypistka Jarmila Boušková), Darja Hajská (kuchařka), Marie Norrová (stenotypistka Ančinka Majková), Jan Černý (šéf policejního přepadového oddílu), Helena Bušová (Bušová Helena, ona sama), Emanuel Kovařík (návštěvník klubu), Julius Baťha (návštěvník klubu), Marie Oliaková (návštěvnice klubu), Ludvík Dvorský (rozhlasový technik), Elsa Vetešníková (host v bufetu), Karel Český (host v bufetu), Josef Oliak (host v bufetu), Josef Dekoj (operatér budoucí televize), Jára Pospíšil (Pospíšil Jára, on sám), René Kubínský (klavírista u Járy Pospíšila), Oldřich Kovář (zpěvák), Setleři (pěvecké sdružení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Beda,Heller Pr: 26.11.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Kamila Benderová pracuje v rozhlase. Je rozvedená, manžel ji před lety opustil. Žije s dcerkou u své matky, která si přivydělává posluhou u zpěvačky Frangysové. Jednoho dne předvádí ing. Marek svůj nový vynález - televizor. Mezi odborníky se objeví také bývalý Kamilin manžel, který pod jménem Wells předstírá zájem o koupi přístroje. Ve skutečnosti chce ukrást plány na jeho výrobu. Při zkoušce televize způsobí elektrický zkrat, který přeruší vysílání. Ředitel rozhlasu usoudí, že přístroj je nedokonalý, a rozhodne se jej nekoupit. Kamila dostane volnou vstupenku na večírek, který pořádá rozhlas. Protože nemá večerní šaty, její matka si pro ni tajně vypůjčí róbu ze skříně zpěvačky Frangysové. Půvabná Kamila se stane středem pozornosti, ale pak se objeví zpěvačka a přede všemi ji obviní z krádeže šatů. Zahanbená Kamila odejde z rozhlasu a přijme místo v laboratoři ing. Marka. Oba mladí lidé k sobě cítí velké sympatie a Kamila je šťastna, že může Markovi pomáhat. Při zkušebním vysílání se diváci stanou svědky loupežného přepadení, při kterém chce Wells ukrást plány a v potyčce postřelí Kamilu. Marek však přijde na místo přepadu a Kamilu zachrání. O úspěšnosti jeho vynálezu již nikdo nepochybuje.
   Kamila Benderová works in radio. She is divorced, her husband left her some years ago. She lives with her daughter at her mother's, who brings in extra income as an attendant at Frangysová's the singer. One day the young inventor Marek demonstrates his new television set. Turning up there is Kamila's former husband, who under the name of Wells feigns interest in purchasing the apparatus. In reality he wants to steal the plans for its manufacture. He causes an electrical short circuit that cuts short the broadcast, and the station's director decides that the instrument is defective and that he will not purchase it. Kamila is invited to an evening party. Because she does not have an evening dress her mother secretly borrows a gown for her from Frangysová's wardrobe. Kamila becomes the center of attention, but then the singer shows up and accuses her of theft in front of all those present. Kamila leaves the radio station and finds new work in the laboratory of Eng. Marek. Both feel an affection for one another, and Kamila is happy that she is able to assist him. During a test broadcast viewers become witnesses to a violent robbery when Wells wants to steal the plans and in the scuffle shoots and wounds Kamila. Eng. Marek comes to her aid. No one now doubts the success of his inventi