Vy neznáte Alberta  (You Don't Know Albert)
R: Čeněk Šlégl V: Zdar (Vladimír Pošusta), 1940 VV: Vladimír Pošusta N: Otto JunJ.V. Vichovský S: Otto JunJ.V. Vichovský AR: Antonín DrvotaVáclav Štrup K: Ferdinand Pečenka AK: Jaromír Holpuch Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Kterýpak mládenec, Jára Beneš: píseň Psaníčko lásky, píseň Loučení, loučení, Jára Beneš: píseň Do klína mi spad' milión, Jára Beneš: píseň Šicí stroj, Jára Beneš: píseň Drobní sirotci, Jára Beneš: píseň Promiňte, slečno, Jára Beneš: píseň Můj milý, jen jednou v světě Nahr: Orchestr Jaroslava Maliny Dir: Jaroslav Malina T: Václav ŠpilarVáclav Mírovský Zp: Betty TolarováJára KohoutAntonín Holzingersborsbor dívčíKühnův dětský pěvecký sborsbor mužskýKohout Jára [dab] Arch: Bohumil Heš St: Jan Kohout Zv: Antonín Rambousek H: Jára Kohout (baletní mistr a herec Albert Kalvo), Theodor Pištěk (továrník Boleslav Kalvoda,Albertův), Betty Tolarová (subreta Nina Králová), Karel Černý (ředitel banky Bezděk), Marie Blažková (manželka ředitele Bezděka), Jana Ebertová (Jiřina, Bezděkova dcera), František Filipovský (sluha Dominik), Svatopluk Beneš (redaktor John), Jindřich Láznička (redakční sluha Šetrný), Břetislav Hrstka (dr.Oskar Blahník), Anna Steimarová (Blahníkova žena), Eman Fiala (konferenciér Václav), Josef Příhoda (ředitel divadelní spol. Karel Koze), Ella Nollová (manželka Kozelského), Ladislav Hemmer (továrník Lámal), František Černý (velkoobchodník Vančura), Slávka Rosenbergová (Vančurova žena), Karel Postranecký (ředitel Touš), Jarmila Švabíková (Toušova manželka Amálka), Václav Švec (poslíček), Jaroslava Bezděková (zpěvačka), Marie Žáčková (panská Anežka), Jindra Hermanová (šatnářka), František Paul (kapelník divadla), Blažena Vernerová (majitelka hudební školy), Antonín Holzinger (listonoš Mrkvička), Emanuel Kovařík (vrchní v baru), Jaroslav Orlický (ředitel baru), Jarmila Šmídová (manželka velkoobchodníka Vančury), Jarmila Holmová (zaměstnankyně v hudební škole), Frank Rose-Růžička (boxer Krása), Ema Karlová (tanečnice), Jára Beneš (klavírista), Ladislav Habart (klarinetista), Fráňa Vajner (průvodčí), Josef Hořánek (ředitel restaurace), Libuše Bokrová (psychiatrička MUDr.Cáhová), J. Hradčanský (herec Votruba), K. Žďárský (první milovník), Mária Sýkorová (komická stará), B. Šléglová (prodavačka), Kühnův dětský pěvecký sbor (sirotci), Orchestr Jaroslava Maliny (barový orchestr) Chor: Smetana Fo: 35 mm Ve: česká D: Zdar (Vladimír Pošusta) Pr: 22.03.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Albert Kalvoda, zpěvák u venkovské společnosti, se dozví, že na los vyhrál milion. Rozhodne se jet s kamarádem Dominikem do Prahy a užívat tam života. Chce vzít s sebou i subretu Ninu, kterou miluje. Ta nejprve odmítne, ale v poslední chvíli naskočí do vlaku. Tam se Nina seznámí s továrníkem Boleslavem Kalvodou, který jí nabídne místo vedoucí ve své továrně na dámské prádlo. Albert se zasnoubí s bankéřovou dcerou Jiřinou. Když to Nina zjistí, pošle mu balíček s dámským kombiné. Totéž rozešle i svým neodbytným ctitelům, ženatým pánům. Z toho vzejde mnoho komických situací. Za Albertem přijde jeho strýc a chce ho oženit s vedoucí ze své továrny. Albert však strýcův návrh nepřijme. Na účet své výhry nadělal spoustu dluhů, ale svůj los bohužel nemůže najít, a rozhodne se proto spáchat sebevraždu. Místo jedu však vypije láhev slivovice. Když se probere, shodí sošku prasátka a mezi střepy najde hledaný los. Lhůta k výběru výhry je však prošlá a peníze proto připadnou sirotkům. Albert se s tím snadno smíří, když zjistí, že dívka, se kterou ho strýc chce oženit, je Nina.
   Albert Kalvoda, a singer in a rural company, learns that he has won a million crowns in a lottery. He decides to go with his friend Dominik to Prague and enjoy life there. He also wants to take along with him the soubrette Nina, whom he loves. She refuses at first, but at the last moment she hops on the train. There Nina makes the acquaintance of industrialist Boleslav Kalvoda, who offers her a position as the manager of his factory for women's undergarments. Albert becomes engaged to the banker's daughter Jiřina. When Nina finds this out, she sends him a package with a woman's chemise. She sends the same to all her pertinacious admirers, married gentlemen. Out of this there arises a number of comical situations. Albert's uncle pays him a visit and wants him to marry the manager of his factory, but Albert refuses. He has run up credit on his lottery winnings but unfortunately he cannot find the ticket, and therefore he decides to commit suicide. But instead of drinking poison he drinks a bottle of slivovice. As he comes to, he knocks down the figurine of a piggy-bank and among the shards he finds the sought after lottery ticket. The deadline for picking up the winnings has passed and therefore the money goes to orphans. Albert easily comes to terms with this when he finds out tha