Vůně domova  (The Fragrance of Home)
R: Svatopluk Innemann V: Propagafilm, 1933 Hu: archivní – píseň Je různých vůní plný svět H: Theodor Pištěk (účetní oficiál František Skřivan), Milka Balek-Brodská (Skřivanová), Oldřich Ježek (František Novák), Ella Nollová (vdova Terezie Nováková), M. Franková (Liduška Nováková) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Oficiál Skřivan je nespokojen s tím, co mu jeho žena neustále předkládá k jídlu. Ta zase není ráda, že jejich syn má známost s dcerou chudé vdovy ze sousedního bytu. Když vdovu navštíví, aby známost překazila, je překvapena množstvím dobrot na jejím stole. Vůně přiláká i oficiála a všichni zasednou k hostině. Potom se dozvědí tajemství oné vůně - vdova Nováková používá margarín Sana.
   The official Skřivan is unsatisfied with what his wife's cooking. She in turns is not pleased that their son is interested in the daughter of the poor widow in the next-door apartment. When she calls on the widow, to put an end to their son's acquaintanceship, she is surprised by the number of treats on her table. The aroma even entices the official and everyone sits down to a feast. Then they learn the secret of this aroma - the widow Nováková uses Sana margarine.