Vražda v Ostrovní ulici  (Murder on Ostrovní Street)
R: Svatopluk Innemann V: AB, 1933 VV: Julius Schmitt N: román Muž a stín S: Josef NeubergFrantišek Tichý K: Václav Vích Hu: Karel Marchart Arch: Vilém Rittershain St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Jindřich Plachta (detektiv Klubíčko), Zvonimir Rogoz (Friedmann), Theodor Pištěk (Zachar), Emanuel Trojan (reportér Maurin), Ella Nollová (domovnice Zemanová), Jarmila Lhotová (Ada Friedmannová), Fred Bulín (snoubenec Ady Friedmannové), Ladislav Hemmer (bratr paní Friedmannové), Ljuba Hermanová (Irma Horthová), Gustav Hilmar (ředitel Baroch), Věra Skalská (Barochova žena), Miroslav Svoboda (Vláďa, syn Barochových), Jan Richter (vězeň), Zdena Kavková (dělnice z tiskárny Boženka), Marek Vladimír (2) (vyšetřující komisař), Karel Postranecký (detektiv), Gustav Fleischman (detektiv), Jan W. Speerger (detektiv), Kučera Karel (3) (detektiv), Bohdan Lachman (policejní lékař), Němec Karel (2) (vrchní v kavárně), František Jerhot (úředník v oddělení ztrát a nálezů), Bobina Horká (komorná paní Ady), Ferdinand Jarkovský (policejní úředník), Rudolf Žák (policejní úředník), Josef Steigl (policejní úředník) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 24.03.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Soukromník Zachar najde svoji ženu zavražděnou. Policie zjistí v jeho výpovědi nesrovnalosti. Všechno ukazuje na Zacharovu vinu, jen detektiv Klubíčko má své pochybnosti. První stopa ho zavede do rodiny vysokého úředníka, jehož syn Vláďa, aby zaplatil své dluhy, zastavil u Zacharové rodinný prsten a byl u ní v den vraždy. Také Zacharův přítel Friedmann se hlásí jako svědek, ale výslechy nepřinášejí přesvědčivé výsledky. Klubíčko zjistí, že jakýsi muž chtěl podplatit policejního úředníka, aby mu dal nahlédnout do korespondence, která byla zajištěna u Zacharové. Toto odhalení ho přivede k bývalé Friedmannově ženě, která přizná, že chtěla získat dopis, jímž ji zavražděná vydírala. Paní Friedmannová byla rozvedena z viny svého muže a kdyby její bývalý muž získal tento dopis, mohl by jej zneužít proti ní. Klubíčko je přesvědčen o její nevině a když zjistí, že dopis v korespondenci není, soustředí se na Friedmanna, který chce z Prahy zmizet. Objeví, že dopis má Friedmann. Provede rekonstrukci zločinu a usvědčí ho z vraždy.
   The private businessman Zachar finds his wife murdered. The police discover that his testimony is inconsistent. Everything points to Zachar's guilt, only detective Klubíčko has his doubts. The trail leads to the family of a high official whose son Vláďa pawned a family ring at Zachar's to pay off his debts and was at Mrs. Zachar's the day of the murder. Also, Zachar's friend Friedmann presents himself as a witness, but the interrogation does not produce convincing results. Klubíčko finds out that some man wanted to bribe a police official to allow him to examine the correspondence that was taken as evidence at Mrs. Zachar's. This trail leads to Friedmann's former wife, who admits that she wanted to obtain a letter with which the murdered woman had been blackmailing her. Mrs. Friedmann sued for divorce on grounds that her husband was at fault, and if her former husband got his hands on this letter he could use it against her. Klubíčko is convinced of her innocence and when he discovers that the letter is not in the correspondence, he turns his attention to Friedmann who wants to disappear from Prague. He discovers that Friedmann has the letter. Klubíčko succeeds in reconstructing the crime and proving Friedmann guilty of murder.