Volha v plamenech  (Volga in Flames, The)
R: Viktor Turžanskij V: AB/Omnia Paris, 1934 VV: Julius Aussenberg N: novela S: Viktor TuržanskijBoris de Fast AR: Václav Binovec K: Václav VíchFritz Arno Wagner Hu: Willy Schmidt-Gentner; archivní – píseň Krásná je, že na sto mil nikdo lepší nespatřil Nahr: Pražský symfonický orchestr Zp: Ruský soubor Zlatý kohout Arch: André AndrejevŠtěpán Kopecký Kost: René Hubert St: Antonín Zelenka Zv: G. Goldbaum H: Valerij Inkižinov (vůdce vzpoury Silačov), Nathalie Kovanko (Olga, jeho mileka), Albert Préjean (poručík carské gardy Orlov), Danielle Darrieux (Máša Ivanovna, dcera velitele pevn), Raymond Rouleau (poručík Šalin), Jacques Berlioz (velitel pevnosti na Sibiři), Marcelle Worms (manželka velitele), Henri Marchand (sluha Ivan), Georg John (spiklenec, muž bez jazyka), Vladimír Borský (poručík carské gardy), Josef Zezulka (gardový důstojník), F.X. Mlejnek (člen Silačovovy družiny), Antonín Jirsa (člen Silačovovy družiny), V.Ch. Vladimírov (člen Silačovovy družiny), Ladislav Hemmer (důstojník carské gardy), Václav Pata (číšník), Viktor Socha (číšník), Míla Reymonová (animírka), Josef Kytka (důstojník v posádce), Ruský soubor Zlatý kohout (pěvecký sbor), Charles Camus Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 09.02.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý důstojník Orlov cestou do pevnosti na Sibiři najde ve sněhu omrzlého člověka a zachrání ho. Neví, že je to uprchlý vězeň Silačov, který připravuje odboj proti carovi. Orlov se zamiluje do velitelovy dcery Máši a ta jeho lásku opětuje. Jejich vztah vzbudí nenávist poručíka Šalina, který se Mášu marně snažil získat pro sebe. Silačov se prohlašuje za pravého cara širé Rusi a vybízí lid k boji. Dobude i pevnost a dá oběsit všechny důstojníky. Ušetří jen Orlova, aby tak splatil dluh za svůj život. Zachrání se i Šalin, který přeběhl k banditům a snaží se zmocnit Máši násilím. Mezitím se Orlovovi podaří uprchnout k carskému vojsku a s velkou armádou vytáhne proti Silačovi. Ten se přesile vzdá. Šalinovi se podaří unést Mášu, ale na útěku je zastaven vojáky a Orlov Mášu vysvobodí. Brzy nato, když nastane klid, odjíždějí Orlov spolu s Mášou a cestou potkají spoutaného Silačova, který je odváděn do vězení.
   Young officer Orlov travels to a fortress in Siberia. On the way he finds a frost-bitten man in the snow and he saves him. He does not know that this is the escaped prisoner Silačov, who is preparing the resistance movement against the czar. Orlov falls in love with the commander's daughter Máša and she reciprocates his love. This arouses the envy of Lieutenant Šalin, who has tried in vain to win her for himself. Silačov declares himself to be the true czar of vast Russia and exhorts the people to fight. He even captures the fortress and has all the officers hanged. He spares only Orlov, to repay him the debt of having his life saved. Even Šalin has saved himself by going over to the bandits, and he tries to take Máša by force. In the meantime Orlov succeeds in escaping to the czar's forces and with a large army he marches on Silačov, who surrenders to the superior force. Šalin abducts Máša, but in fleeing he is stopped by the soldiers and Orlov frees her. Together they happily depart and on the way they encounter the shackled Silačov who is being led away to prison.