Vojnarka  (Vojnarka)
R: Vladimír Borský V: Terra, 1936 VV: František Malý N: divadelní hra Vojnarka S: Vladimír BorskýKarel Hašler AR: Václav Dražil K: Jan RothJosef Bůžek Hu: E.F. Burian; archivní – píseň Byla vojna byla, tam u Solferina Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Jindřich Plachta Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora Op: Nejedlý Zdeněk prof.dr.Hanuš Jelínek H: Jiřina Štěpničková (Madlena Vojnarová), Karel Pecián (Jeník, Madlenin pětiletý syn), Vydra Václav st. (Jakub Vojnar, Madlenin švagr), Zdeněk Štěpánek (Antonín Havel), Antonie Nedošinská (Antonínova matka), Jindřich Plachta (zpěvák Jan Hruška), Elena Hálková (děvečka u Vojnarky Bětka), Jiří Hron (pohůnek u Vojnarky Martin), Václav Trégl (Brožek), Josef Oliak (Drtina), Jaroslav Tryzna (dragoun), Darja Hajská (šenkýřka), Julius Baťha (host v hospodě), Emil Dlesk (host v hospodě), Fráňa Vajner (host v hospodě), Jindřich Fiala (host v hospodě), Jiří Dědek (host v hospodě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Terra Pr: 04.12.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Antonín Havel se dal na vojnu z nešťastné lásky k Madleně, která se provdala za bohatého sedláka Vojnara. Brzy ovdověla a její švagr Jakub by si přál, aby se znovu vdala. Madlena odmítá, jednak kvůli svému synovi Jeníkovi, a také proto, že stále vzpomíná na Antonína. Po letech se Antonín vrací do rodné vsi. Přijme místo pacholka na Madlenině statku. Bývalí milenci se začnou sbližovat, ale Madlena cítí, že se jí Antonín odcizil. Časté spory má Antonín také s jejím švagrem Jakubem Vojnarem. Vojnarka ho hájí a dál připravuje jejich svatbu. Antonín zpychne, začne chodit do hospody, kde hraje karty a opíjí se. Malý Jeník onemocní a Madlena posílá pro Antonína. Ten však přijde až za týden. Madlena mu vyčte, že nemá rád ji ani její dítě. Antonín v návalu vzteku namíří pušku proti dítěti. Madlena chlapce brání. V prudké hádce Antonín obrátí zbraň proti sobě a zastřelí se.
   Antonín Havel sets out for military service as a result of an unhappy love for Madlena, who has married the rich farmer Vojnar. She is soon widowed and her brother-in-law Jakub would like her to re-marry. Madlena refuses, partly on account of her son Jeník, and also because she still remembers Antonín. After a few years Antonín returns to his native village. He accepts work as a groom on Madlena's estate. The former lovers begin to draw closer together again, but Madlena feels that Antonín has become estranged from her. Antonín also has frequent arguments with her brother-in-law Jakub Vojnar. Madlena stands up for Antonín and prepares for the wedding. Antonín becomes arrogant and begins to frequent the pub where he plays cards and gets drunk. Young Jeník takes ill and Madlena sends for Antonín. He comes, however, a week later. Madlena reproaches him, that he does not care for neither her nor her child. Antonín in a flush of anger points his gun at the child. Madlena shields him and during a violent argument Antonín points the weapon at himself and shoots.