Věra Lukášová  (Věra Lukášová)
R: E.F. Burian V: Elekta, 1939 VV: Jan Sinnreich N: román Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová, Božena Benešová: divadelní hra Věra Lukášová S: E.F. BurianVladimír Čech AR: Rudolf Stahl K: Jan Roth Hu: E.F. Burian; archivní – E.F. Burian: píseň Lidé povídali, že se od hor mračí Nahr: Peškovo kvarteto, Orchestr F.O.K. Zp: Pavla Machníková Arch: Jan Zázvorka Výtv: Miroslav Kouřil St: Antonín Zelenka Zv: Josef ZoraStanislav Vondraš H: Jiřina Stránská (Věra Lukášová), Rudolf Hrušínský (Jarka Kohout), Lola Skrbková (Vilemína, Věřina babička), Zdeněk Podlipný (Emerich Láb), Jarmila Bechyňová (Háčinka, Věřina kamarádka), Pavla Machníková (tetička Jarky Kohouta), Zdeňka Podlipná (učitelka Božena Skácelíková) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 29.11.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Věra Lukášová žije u své babičky, která nemá pochopení pro problémy dospívající dívky. Jednou najde Věra sešitový román o lásce španělských šlechticů a o boji mezi dobrem a zlem. Když v nejnapínavější chvíli sešity končí, začne si sama vymýšlet další děj. Její fantazie nezná mezí. Dva míče jí nahradí hrdiny, s nimiž mluví řečí složenou ze jmen španělských měst a řek. O prázdninách přijede z Prahy chlapec Jarka, který se stane svědkem její hry. Vysměje se jí a kouzlo fantazie se rozplyne. Přesto se oba spřátelí a často si povídají. Věřina babička se seznámí se starým panem Lábem a doufá, že by mohl mít na děvče dobrý vliv. Donutí Věru, aby k němu šla na návštěvu. Podivný pan Láb má rád nedospělá děvčátka a vyděšená Věra před ním uteče. V pláči potká Jarku a přizná se mu, že Lába zřejmě zabila. Když jí sahal na blůzku, odstrčila ho tak prudce, že upadl a udeřil se do hlavy. Jarka se s Věrou vrátí na místo činu a s úlevou zjistí, že Láb sedí s ovázanou hlavou v křesle. Oba jsou rádi a slíbí si, že se v dospělosti vezmou.
   Věra Lukášová lives with her grandmother, who has no comprehension of an adolescent girl's problems. One day Věra finds a serialised story about the love among the Spanish nobility and the battle between good and evil. When the installment ends at the most exciting moment, Věra starts to think of how the story continues. Her imagination is extraordinary. Two balls represent her heroes and they communicate in a language made up of the names of Spanish towns and rivers. In the holidays Jarka, a boy from Prague, sees her playing. He laughs at her, and the magic of imagination instantly vanishes. The two anyway become friends and spend much time talking together. Věra's grandmother meets an old gentleman called Láb and hopes he will have a good influence on the girl. She forces Věra to pay him a visit. The strange man Láb is very fond of prepubescent girls and Věra flees from him in horror. She meets Jarka and tearfully tells him she might have killed Mr Láb. When he grabbed at her dress she pushed him over and he banged his head. Jarka and Věra go to Láb's house and see with relief that the old man is sitting in a chair with a bandaged head. The two young children vow to marry each other when they grow up.