Venoušek a Stázička  (Venoušek and Stázička)
R: Čeněk Šlégl V: Brom, 1939 VV: Ladislav Brom N: román Venoušek a Stázička S: Čeněk ŠléglAntonín Drvota AR: Antonín Drvota K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Ten lásky čas (Valčík), Josef Dobeš: píseň Stará píseň (Tango), píseň Bejvávalo, bejvávalo, Karel Hašler: píseň Nad Prahou tančily hvězdičky, Karel Hašler: píseň Po starých zámeckých schodech, píseň Šly panenky silnicí, píseň Živijó, živijó, píseň Generál Laudon jede skrz vesnici T: Ladislav Brom Zp: Eva GerováVěra Ferbasovásborsbor ženskýJaroslav Marvan Arch: Bohumil Heš St: Božena Vališová Zv: Emanuel Formánek H: Věra Ferbasová (Venouš Huňáček), Eva Gerová (Stázička Vaňousová), Vladimír Salač (ševcovský učedník Pepík zvaný Zrze), Jaroslav Marvan (Josef Huňáček, Venouškův otec), Zdeňka Baldová (teta Klotylda, Josefova švagrová), František Filipovský (Standa, Venouškův starší bratr), Antonín Kandert (Ladislav Vaňous, Stáziččin otec), Ferenc Futurista (švec Nesvačil), Marie Svobodová (služka u Vaňousů), Vladimír Pospíšil-Born (pan domácí), Jindra Hermanová (telefonistka), Ella Nollová (kamarádka Klotyldy), Milada Gampeová (kamarádka Klotyldy), Marie Nademlejnská (kamarádka Klotyldy, žena ministr.s), Marie Pelcrová (kamarádka Klotyldy), F.X. Mlejnek (stěhovák), Karel Postranecký (průvodčí v tramvaji), Emanuel Kovařík (průvodčí v tramvaji), Renata Libertinová (telefonistka), Milada Smolíková (kamarádka Klotyldy, žena maj.kolon), Jaroslava Vacková (kamarádka Klotyldy) Fo: 35 mm Ve: česká D: Brom Pr: 24.03.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Pan Huňáček žije se dvěma syny, nezaměstnaným Standou a školákem Venouškem, a švagrovou Klotyldou, která jediná z rodiny má práci. Uličník Venoušek si na byt přivede kamaráda, ševcovského učedníka Zrzka, který neodevzdal nové boty a bojí se teď mistra. Objeví spolu tetinu skřínku a chtějí zjistit tajemství její dávné lásky. Venoušek se seznámí s hezkou Stázičkou a přes zákaz jejího ovdovělého otce se s ní neustále schází. Teta Klotylda je propuštěna z práce a uspořádá veselý večírek na rozloučenou se svými přítelkyněmi. V noci se Venoušek, maskován jako duch, pokouší spolu se Zrzkem vyzvědět od tety její tajemství. Teta zmožená alkoholem však tvrdě spí. Zato starý Huňáček se vzbudí a oba kluky ztrestá. Zrzek na útěku zdemoluje ve tmě celou kuchyni. Klotylda se domnívá, že to způsobily její kamarádky. Koupí nový nábytek a ujme se domácnosti. Ladislav Vaňous, Stáziččin otec, hledá u Huňáčků svoji dceru. K všeobecnému překvapení v něm Klotylda pozná svou starou lásku a příběh končí jejich svatbou.
   Mr Huňáček lives with his two sons, Standa who is unemployed and Venoušek who is still at school, and his sister-in-law Klotylda who is the only one in the family to have work. Venoušek brings home his chum Zrzek, a cobbler's apprentice who is frightened of the cobbler because has not delivered some new shoes. They find his aunt Klotylda's cabinet and try to discover secrets of her past love. Venoušek gets to know the pretty Stázička and sees her regularly in spite of being banned by her widowed father. Aunt Klotylda retires from her job and throws a party at home to say goodbye to all her colleagues. That night Zrzek and Venoušek, disguised as a ghost, try to get Klotylda's secrets out of her. But due to her alcoholic evening the aunt is fast asleep. Old Huňáček wakes up however and punishes the two lads severely. Zrzek in trying to escape half-demolishes the kitchen. Klotylda just thinks her guests did it. She buys new furniture and takes up her role as domestic. Ladislav Vaňous, Stázička's father, comes looking for his daughter at Mr Huňáček's house. Ladislav turns out to be none other than Klotylda's old flame and the story ends with their marriage.