Velká přehrada  (Big Dam)
R: J.A. Holman V: Lloyd, 1942 VV: František Jerhot N: K.M. Walló S: J.A. HolmanK.M. Walló AR: Vratislav Innemann K: Václav HanušJaroslav Tuzar Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Prodávám polibky (Slow-fox), Jiří Srnka: píseň Možná to láska není, Jiří Srnka: píseň Naše práce, Jiří Srnka: píseň Loď tvoje letí peřejí (Fox) T: K.M. Walló Zp: Zdena VincíkováMandlová Adina [dab]Olga OrlováNancy Rubensovásbor dětský Arch: Bohumil Heš St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: Vítězslav Vejražka (stavební inženýr Petr Pavelec), František Vnouček (bankovní úředník Jan Hejtmánek,pří), Karel Hradilák (komerční rada a podnikatel Leo Ber), Adina Mandlová (Irena, Berkova dcera), Josef Gruss (Fred Dokoupil, Irenin ctitel), Nataša Gollová (učitelka Marina), Jaroslav Průcha (betonář Barták), Miroslav Svoboda (projektant Michal), Martin Raus (projektant Karel), Eva Prchlíková (písařka v projekční kanceláři Kava), Jarmila Švabíková (Berkova milenka Elsa), Deyl Rudolf st. (ředitel banky), Deyl Rudolf ml. (hlasatel), Jarmila Smejkalová (dívka hlasatele), František Kovářík (děda bylinkář), Gabriel Hart (lékař), Ada Karlovský (hlídač na stavbě), Jindřich Láznička (zřízenec v bance), Vladimír Majer (stavební dělník Hnát), Miloš Nedbal (přednosta v bance), Bolek Prchal (polír na stavbě), Vladimír Řepa (stavební dělník Mráz), František Roland (železničář Josef Pavelec, Petrův o), Marie Ptáková (Petrova matka Anna), František Filipovský (pořadatel boxerského utkání), Ota Motyčka (inkasista), Vladimír Stach (projektant Standa), Richard Záhorský (sluha u Berků), Josef Tlapák (rozhodčí při boxerském utkání), Karel Hájek (fotograf), Josef Cincibus (reportér rozhlasu), F.X. Mlejnek (kantýnský), Josef Sládek (dělník), Frank Rose-Růžička (dělník), Vladimír Hájek (stavební inženýr), Leopold Horešovský (účetní na stavbě), Josef Soukup (host v hospodě), Emanuel Hříbal (host v hospodě), Jan Černý (výplatčí na stavbě), Dagmar Frýbortová (manikérka Anny), Viktor Nejedlý (úředník u Berky), Vojta Novák (hospodský), Darja Hajská (hospodyně u ing.Pavelce), Jan Kaláb (člen klavírního dua), Oldřich Letfus (člen klavírního dua), Olga Orlová (zpěvačka u "Tří mušketýrů"), Nancy Rubensová (zpěvačka u "Tří mušketýrů"), František Paul (divák na boxu), Rudolf Hrušínský (divák na boxu), Bohuslav Kupšovský (divák na boxu), Roden Karel (1) (host na májové zábavě), Karel Vlach (dirigent orchestru), Orchestr Karla Vlacha (orchestr na májové zábavě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 16.10.1942 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý inženýr Petr Pavelec pracuje na plánu přehrady na řece Loučnici. Seznámí se s dcerou nesvědomitého stavebního podnikatele Berky, Irenou, a zamiluje se do ní. Když Petrův projekt vyhraje konkurz, Berka s Irenou ho získají jako společníka, a tak je firmě zadána stavba přehrady. Zamilovaný Petr nevidí, jak lajdácky jsou stavby prováděny. Prohlédne, až když se na stavbě zabije dělník. Další ránou je zpráva o smrti jeho rodičů. Jejich domek zavalila skála. Vinu nese opět Berkova firma. Zoufalý Petr odchází. S legitimací mrtvého dělníka se nechá najmout na práci v kraji, kde se staví jeho přehrada. Nalezne zde lásku venkovské učitelky Mariny, které nakonec prozradí svoji totožnost. Marina mu nemůže odpustit, že ustoupil darebáctví jen proto, aby měl klid. Petr si uvědomí, že má pravdu. Vrátí se k Berkovi a oznámí mu, že přebírá odpovědnost za celou přehradu, která musí být poctivým dílem.
   Young engineer Petr Pavelec is drawing up plans for a dam on the river Loučnice. He meets and falls in love with Irena, daughter of the unscrupulous building contractor Berka. When Petr's project is selected, Berka and Irena get him as a partner and construction of the dam is entrusted to their company. Love-struck Petr does not notice the amateurish fashion in which the dam is built. He comes to his senses when a worker is killed on the construction site. Another blow is news that his parents have been killed - their house was crushed by falling rocks from a cliff face that Berka's company was meant to secure. Petr, dejected, walks out on the construction project. He uses the dead labourer's papers to get work in the area where his dam is being built. He finds true love in the person of country teacher Marina. Finally he tells her who he really is. She cannot forgive him for leaving a bunch of rascals just so that he can have it easy. She is right, Petr thinks. He goes back to Berka and announces he is taking over responsibility for the dam which must be a decent construction.