Vandiny trampoty  (Vanda's Troubles)
R: Miroslav Cikán V: Moldavia, 1938 VV: Josef Beran N: román Vandiny trampoty S: Čeněk Šlégl AR: Karel Šilhánek K: Josef StřechaFerdinand Pečenka Hu: Julius Kalaš Arch: Jan Zázvorka St: Božena Vališová Zv: Stanislav Vondraš NT: Afit H: Věra Ferbasová (Vanda Karhanová/Ruth Baretová), Theodor Pištěk (Čechoameričan Baret), Jiří Dohnal (továrník Jiří Vydra), František Paul (detektiv a spisovatel Edgar Valach), Vlasta Hrubá (Anča Hadrabová, Valachova snoubenk), František Černý (obchodník Patera), František Filipovský (továrník Krouský), Mařenka Zieglerová (manželka továrníka Krouského), František Kreuzmann (prokurista Malý), Alois Dvorský (disponent u Krouského Kutil), Jaroslav Marvan (policejní inspektor), Bolek Prchal (detektiv), Ladislav Janeček (detektiv), Ota Motyčka (radní), Milka Balek-Brodská (věštkyně Cibulková-de Thébes), Běla Tringlerová (stenotypistka u Krouského Lída), Karel Veverka (hostinský), Josef Koza (chodec), Marie Svobodová (úřednice u Krouského), Antonín Hodr (zřízenec u továrníka Vydry Suchome), Vladimír Šmeral (náčelník vyděračské bandy), Antonín Jedlička (kluk před penzionátem), Pavla Stolzová (ředitelka dívčího penzionátu), Václav Suldovský (detektiv), Břetislav Hrstka (taxikář), Vladimír Smíchovský (zahradník), Bobina Prošková (úřednice u Krouského), Bedřich Frank (člen bandy únosců), Jan W. Speerger (člen bandy únosců), F.X. Mlejnek (člen bandy únosců), Antonín Jirsa (muž od benzinu), Bedřich Bozděch (obecní strážník Mikyska), Josef Kotalík (obecní strážník) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Vanda Karhanová má v každém zaměstnání problémy pro svůj půvab. Když nastupuje opět na nové místo, upraví se tak, aby jí muži nevěnovali pozornost. Svým novým zevnějškem však nyní nápadně připomíná Ruth, dceru milionáře Bareta, která utekla z domova, aby se nemusela provdat. Omylem zatčená Vanda má právě u sebe velkou částku peněz, kterou má uložit v bance. Protože se dívka nevrací, v továrně se domnívají, že peníze odcizila. Pouze továrník Vydra Vandě důvěřuje. Netuší však, že Vanda je zároveň dívkou, s níž se setkal u kartářky a do níž se zamiloval. Celou situaci zkomplikuje příjezd skutečné slečny Baretové. Vanda je sice propuštěna, ale vzápětí zase unesena lupičskou bandou, která za ni v domnění, že jde o slečnu Baretovou, žádá výkupné. Když se Vandě podaří uprchnout, vzbudí pro změnu nedůvěru u továrníka Vydry, jenž ji mylně pokládá za snoubenku svého prokuristy. Nakonec se přece vše objasní a Vydra kromě Vandiny lásky získá i výhodnou obchodní zakázku.
   Vanda Karhanová is so delectable that she always has problems with her colleagues in her jobs. Now entering a new job, she dresses in such a way that the men will not notice her. But in her new guise she only looks like the daughter of the millionaire Baret, Ruth, who ran away to escape marriage. Detained by the police quite by chance, Vanda is found to have a large amount of money on her. She was taking the money to the bank. But since she does not go back to her job at the factory, people think she stole the money. But the factory owner Vydra trusts Vanda and says she did not steal the money. He does not realise however that Vanda is the girl he met at the fortune teller's and fell in love with. The arrival of the real Ruth only serves to complicate matters. Vanda is released but straight away kidnapped by a gang of robbers who think she is Ruth. They demand a ransom. When Vanda manages to get free of them, she arouses the distrust of the factory owner Vydra who takes her to be his chief clerk's fiancée. But everything is sorted out in the end and Vydra obtains not only Vanda's love but also a lucrative order.