V pokušení  (In Temptation)
R: Miroslav Cikán V: La Tricolore, 1938 VV: Eduard Kehm N: román Velké pokušení S: Karel Steklý AR: Antonín Kubový K: Jan Roth Hu: Miloš Smatek; archivní – píseň Nesem vám noviny, píseň Koledy vánoční, píseň Před tvou velebností na kolena padáme Zp: sbor chlapecký Arch: Štěpán Kopecký St: Jan KohoutAntonín Zelenka Zv: Josef Zora NT: Lorenc H: Jiří Dohnal (ing.Jan Svoboda), Ladislav Boháč (farář Pavel, Janův bratr), Marie Glázrová (Eva Skálová, Janova snoubenka), Vlasta Hrubá (Inka, Evina přítelkyně), Jaroslav Marvan (továrník Kolár), Nataša Gollová (Mary, Kolárova dcera), Vilém Pfeiffer (Karel Kubát), Miloš Šubrt (hostinský, Kubátův otec), Helena Bušová (služka v hostinci Marta), Eman Fiala (vesnický blázen Frantík zv.Hopsátk), Vladimír Šmeral (chasník Emil), Vilém Pruner (ctitel Mary Artur Stránský), Jan Černý (lékař v porodnici), Božena Schejbalová (komorná), Jarmila Holmová (sekretářka Mary Kolárové), Alois Dvorský (kostelník), Marie Ježková (kostelníkova žena), R.A. Strejka (chasník), Emanuel Kovařík (chasník), Leopold Horešovský (listonoš), Milka Balek-Brodská (venkovská klepna), Ladislav Janeček (Petr, spolupracovník ing.Svobody) Fo: 35 mm Ve: česká D: La Tricolore Pr: 03.02.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Inženýr Jan Svoboda našel konečně práci u továrníka Kolára. Je na rok vyslán do Ameriky a doma nechává svoji snoubenku Evu. Po jeho odjezdu Eva zjistí, že čeká dítě. Přijde o práci a ocitne se tak ve finanční tísni. Janův bratr, farář Pavel, se Evy i s dítětem ujme a vezme ji k sobě na venkov. Jan je vystaven těžké zkoušce. Kolárova dcera Mary se do něho zamilovala a zadržuje Eviny dopisy v domnění, že Jan na Evu zapomene. Evě se dvoří syn hostinského Vilém. Pavel se rozhodne Janovi napsat. Z jeho dopisu se teprve nyní Jan dozvídá, že je otcem, a rozhodne se pro okamžitý návrat domů. Mary si uvědomí, co svým jednáním způsobila, a prosí Jana o odpuštění. Zatím Vilém, který u Evy nepochodil ani násilím, roznese po vsi pomluvu, že otcem jejího dítěte je farář Pavel. Vesničané žádají její odchod. Eva se ze zoufalství pokusí o sebevraždu a Pavel ji naštěstí zachrání. Její trápení však ukončí až Janův náhlý příjezd. Jejich sňatku už nic nebrání. Oba jsou šťastni, že v životní zkoušce obstáli.
   The engineer Jan Svoboda has finally found a job with the factory owner Kolár. He is sent to America for a year and leaves his fiancée Eva behind at home. When he has gone she discovers she is pregnant. She loses her job and is in financial difficulties. Jan's brother, Pavel the priest, takes Eva and her baby to live with him in the countryside. Jan is sorely tempted. Kolár's daughter Mary has fallen for him and witholds Eva's letters in the belief that Jan will forget about Eva. Eva is courted by Vilém, an innkeeper's son. Pavel decides to write to Jan. Only thus does Jan find out he is a father and he decides to return straight away. Mary is distressed to see what she has caused and begs Jan to forgive her. Meanwhile Vilém, who did not get his way with Eva even by using force, spreads gossip in the village that Pavel is the father of Eva's child. The villagers demand that she leaves. Pavel prevents the despairing Eva from committing suicide. Everything is explained upon Jan's sudden return. Nothing now stands in the way of Eva and Jan's marriage.