V cizím revíru  (Poaching on Another's Patch)
R: Vladimír Majer V: Terra, 1934 K: Josef BůžekWilly HameisterJosef StřechaJan Roth Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Zda víš, láska že je pápěří, Jára Beneš: píseň Jen ty a já a květů na tisíc T: Karel Tobis Zp: Markéta Krausová Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František ŠindelářBedřich Poledník H: Oskar Marion (lesní adjunkt ing.Karel Černý), František Šlégr (pytlák), Markéta Krausová (Liduška, žena pytláka), Vladimír Pospíšil-Born (velkostatkář Bruno Walter), Truda Binarová (Mary, velkostatkářova dcera), Valentin Šindler (kolovrátkář), Marie Holanová (Liduščina teta), Bedřich Frank (lesní dělník), Josef Oliak (lékař), Karel Postranecký (četnický strážmistr), R.A. Dvorský (dirigent orchestru v hotelu Richmo) Fo: 35 mm Ve: česká D: Terra Pr: 23.11.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Z trestnice uprchl vězeň. Veškeré pátrání však bylo bez výsledku. V nedalekém lese se objevil pytlák a adjunkt Karel se ho marně snaží chytit. Mary, dcera majitele honitby, Karla tajně miluje. Je to však žena velkorysá a když zjistí, že Karel miluje Lidušku a že Liduška, u jejíž tety Karel bydlí, jeho city opětuje, vzdá se své lásky. Karel žádá Lidušku o ruku, ale ta nepochopitelně odmítá. Dívku nešťastnou náhodou postřelí pytlák a tajně ji odnese domů. Karel je náhodným svědkem jejich rozmluvy a zjistí, že Liduška je pytlákovou ženou. Před časem měli svatbu, ale hned po obřadu byl ženich zatčen pro své zločiny. Po útěku z vězení se živí pytlačením. Karel neprozradí Lidušce, že ví o jejím tajemství. Dá však četnictvem obklíčit les a pytlák řeší svou situaci sebevraždou. Karlova láska pomůže překonat Lidušce přestálé utrpení a oba se mohou těšit z nového společného života.
   A convict escapes from prison and all attempts to recapture come to nothing. A poacher appears in a nearby forest and woodsman Karel tries to catch him, without success. Mary, the daughter of the hunting ground owner, is secretly in love with Karel. But she is a generous-spirited woman and when she finds out that Karel loves Liduška - whose aunt he lives with - and that Liduška requites his feelings, she abandons her love. Karel asks Liduška to marry him but she inexplicably says no. The girl is accidentally injured by a poacher's gunshot. The poacher takes her to his hut. Karel happens to overhear their quarrelling and realises Liduška is the poacher's wife. They had recently married but straight after the ceremony the man had been arrested for his crimes; he escaped from prison and now lived as a poacher. Karel does not tell Liduška he knows her secret, but he gets the police to surround the forest and the poacher chooses to kill himself. Karel's love helps Liduška get over her suffering and they both can look forward to a new life together.