Umlčené rty  (Muted Lips)
R: Karel Špelina V: Dafa, 1938 VV: Arthur Feist N: Josef Trojan S: Karel Steklý AR: Jiří Kratina K: Bohumil Vích Hu: Dol Dauber; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Věrné naše milování), Dol Dauber: píseň Hvězdu svou jedinou v dáli mám, Dol Dauber: píseň Bodláčí, bodláčí T: Jan Kaplan Zp: Eva MatouškováJiřina SedláčkováVilém Pruner Arch: Bohumil Heš St: Jan KohoutAntonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Jaroslav Marvan (varhaník Šimon Urban), Ella Nollová (varhaníkova žena), Eva Matoušková (Hanička, adoptovaná dcera Urbanový), Jiří Steimar (ředitel Rudolf Doucha), Jiřina Sedláčková (Vlasta, Douchova dcera), Vilém Pruner (Zdeněk, Douchův syn), Anna Letenská (teta Tonička, matka Haničky), Betty Kysilková (Marie Nováková, bytná), Bedřich Veverka (hudebník Jaroslav Doležal), Bohuš Záhorský (páter Method), Vladimír Borský (Viktor Zach, Urbanův žák), Klos Jan (2) (redaktor), R.A. Dvorský (nakladatel), Karel Šott (Urbanův přítel), Julius Baťha (lékař) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 27.01.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Malá Hanička zůstala sama, když její matku srazilo auto a po úrazu ztratila paměť. Majitel auta pan Doucha ženě nabídne po jejím uzdravení místo hospodyně ve své domácnosti. Osamělou Haničku mezitím adoptoval varhaník a neúspěšný skladatel Urban. Jednoho dne Hanička onemocní. Urban, aby zaplatil léčbu, vydává tiskem oratorium, které v minulosti složil společně s přítelem. Ten před smrtí písemně stvrdil Urbanovo spoluautorství a přál si, aby Urban vydal skladbu pod svým jménem. Dílo Urbana proslaví. Hanička dospívá, studuje konzervatoř a miluje Zdeňka, bratra své přítelkyně Vlasty Douchové. Urbanův žák Viktor Zach se o Haničku uchází, ale je zdvořile odmítnut. Vytkne pak Urbanovi, že oratorium není jeho dílem. Dohady o Urbanově autorství se objeví i v novinách a Urban mylně pokládá za autora zprávy Zacha. Vlasta Viktora navštíví a vše se urovná. Chystá se Hančina svatba se Zdeňkem. Hospodyně Douchových, zvaná teta Tonička, se stane svědkyní dopravní nehody a po šoku se jí vrátí paměť. Zjistí, že Hanička je její dcera, ale na radu kněze Methoda se rozhodne svůj příbuzenský vztah k ní utajit. Je však první, kdo jí při svatbě popřeje štěstí.
   Young Hanička is left alone when her mother loses her memory after being knocked down by a car. The owner of the car, Mr Doucha, offers the mother a position as maid in his household once she recovers. Hanička is adopted by an organist and unsuccessful composer called Urban. Hanička falls ill. To raise the money for her treatment Urban publishes an oratorio he wrote years before with a friend. Before dying his friend had confirmed Urban's co-authorship of the work and expressed the wish that Urban publish it under his own name. The work makes Urban famous. Hanička grows up, studies at the conservatory and develops a crush on Zdeněk, the brother of her friend Vlasta Douchová. Urban's pupil Viktor Zach woos Hanička but is politely turned away. He then claims the oratorio is not Urban's work. The dispute about the composition makes it onto the pages of the press. Urban wrongly assumes Zach is the author of the newspaper article. Vlasta visits Viktor and everything is settled. Arrangements are being made for Hanička's wedding with Zdeněk. Mr Doucha's maid, known as auntie Tonička, witnesses a car accident and the shock of the experience restores her memory. She finds out Hanička is her daughter but on the advice of Father Methodius she keeps her relationship secret. But she is the fi