Ulice zpívá  (The Street Sings)
R: Vlasta BurianČeněk ŠléglLadislav Brom V: Brom, 1939 VV: Otakar Sedláček N: divadelní hra Stratenmusik S: Ladislav BromČeněk Šlégl AR: Ivo Novák K: Jaroslav Tuzar Hu: Josef DobešJan Seehák; archivní – Strauss Johann ml.: převzatá Cikánský baron (Cikánský baron jsem já), Josef Dobeš: píseň Ulice zpívá (Valčík), Josef Dobeš: píseň Neplakej, malinký (Ukolébavka), Strauss Johann ml.: píseň Cikánský baron jsem já T: Ladislav Brom Zp: Vlasta BurianVladimír SalačJaroslav Marvan Arch: Bohumil Heš St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek H: Vlasta Burian (cirkusový klaun Emil Beruška), Jaroslav Marvan (cirkusový klaun Josef Rozhuda), Antonín Novotný (nalezenec Franci), Eva Matoušková (matka odloženého dítěte), Vladimír Salač (Franci jako chlapec), Marie Glázrová (Lory Brandlová), Jiřina Šejbalová (vdova Katy Příhodová), Čeněk Šlégl (vetešník Puškvorec), Milada Gampeová (Hradilová), Ladislav Hemmer (ing.Hradil, syn), Antonín Streit (Karel Novotný, Hradilův přítel), Ella Nollová (sousedka), Karel Postranecký (policejní inspektor), František Plodr (klaun), Vladimír Pospíšil-Born (ředitel cirku), Ada Dohnal (vrchní v baru), Emanuel Kovařík (cirkusový jezdec), Václav Hrubý (saxofonista v baru), Josef Venclů (houslista), Jana Romanová (komorná Amálka), Orchestr Joe Venclů Fo: 35 mm Ve: česká D: Reiter Pr: 22.09.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Cirkusoví klauni Emil a Josef se ujmou odloženého dítěte Franciho. Jednoho dne cirkus vyhoří a klauni se začnou živit jako pouliční muzikanti. Už dospělý Franci se zamiluje do Lory, která se o ně obětavě stará. Josef stále touží po cirkusu a také Franciho život muzikanta neuspokojuje. Neznámý zloděj, který ukradl drahé šperky, odhodí svůj lup přes zeď, aby unikl policii. Pouzdro spadne na hlavu Josefovi a ten se rozhodne šperky prodat vetešníkovi. S tím souhlasí i Franci. Dá šperky odhadnout, část jich zastaví a část věnuje mladé vdově Katy, do které se zamiloval a kvůli které se chce rozejít s Lory. V baru se Franci seznámí s ing. Hradilem, který si všimne, že Katy nosí šperk jeho matky. Pozve oba do svého domu. Na obraze Hradilovy matky pozná Franci ukradený náhrdelník. Pochopí, že jsou prozrazeni, a náhrdelník vyhodí oknem. Šperk najde Lory, která je sledovala, a odevzdá ho na policii. Dvacet tisíc korun nálezného změní život všech. Josef a Emil si koupí cirkusový vůz, Franci se kajícně vrátí k Lory a šťasten se dozvídá, že bude otcem.
   Circus clowns Emil and Josef take Franci, an abandoned child, into their care. One day the circus burns down and the clowns start to earn their living as street musicians. Franci, now grown up, falls for Lora who cares for them selflessly. Josef still longs for the circus and Franci is not happy with a busker's life either. A thief who has stolen precious jewellery is being chased by the police so he throws it over a wall. A box hits Josef on the head and he decides to sell the jewels it contains to a second-hand dealer. Franci agrees, has the jewels valued, pawns some and gives the rest to Katy, a young widow he has taken a fancy to and because of whom he wants to split up with Lory. In a bar Franci gets to know Mr Hradil who notices Katy is wearing the jewels stolen from his mother. He invites them both back to his place. Franci recognises the necklace Katy is wearing in a painting of Mr Hradil's mother. He realises they are trapped and he throws the necklace out of the window. Lory, who has been following them, finds the necklace and takes it to the police. The reward for the finder is twenty thousand crowns - it changes their lives. Josef and Emil buy a circus van. Franci, contrite, returns to Lory and is overjoyed to discover he is to be a father.