U svatého Matěje  (At St. Matthew's)
R: Jan Sviták V: Sun, 1939 VV: František Jerhot N: František Vlček S: František VlčekEman Fiala AR: Josef Zezulka K: Ferdinand PečenkaJulius Vegricht Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Matějíčku, Matěji, Jára Beneš: píseň Nevěřím vám, píseň Na Pankráci, na malém vršíčku T: Ladislav Brom Zp: Hana VítováJára KohoutFrantišek Paulhlas mužský (O.Kovář?)Antonín Novotný Arch: Bohumil Heš St: Marie Bourová Zv: Emanuel Formánek H: Jára Kohout (zahradník a kapelník Matěj Brabene), Hana Vítová (Máňa, Matějova dcera), Jarmila Beránková (Růža, Matějova dcera), Věra Bartošová (Vlasta, Matějova dcera), Nancy Rubensová (Božka, Matějova dcera), Slávka Benešová (Liduška, Matějova dcera), František Paul (zahradník Pazdera, Matějův kamarád), Antonín Novotný (zahradnický pomocník Pepa Chládek), Čeněk Šlégl (majitel vily Vilém Parbus), Zita Kabátová (Irena Ludlesová, Parbusova milenka), Eman Fiala (kuchař Tonda Švejda), Jiří Vondrovič (řidič Václav Srbek), Antonín Zacpal (komorník Albert Malý), Jaroslav Marvan (notář Drbovzal), Doďa Pražský (vyvolávač na pouti), Slávka Rosenbergová (chiromantka), Frank Rose-Růžička (zápasník), Josef Svoboda (zápasník), Ota Motyčka (muzikant s basou), Josef Příhoda (muzikant s pozounem), Přemysl Pražský (muzikant s klarinetem), Jindřich Láznička (muzikant s houslemi), František Černý (muzikant s bubnem), Václav Švec (muzikant s klarinetem), Antonín Jirsa (zápasník), Karel Postranecký (vrchní "U hroznu"), Alois Dvorský (křepčící dědeček), Zbyšek Olšovský (host ve vinárně), Jiří Milan (host ve vinárně), Josef Venclů (kapelník), Rudolf Vašíček (harmonikář), Jiří Hron (ošetřovatel), Jan Černý (ošetřovatel), František Jerhot (bankovní úředník), Roden Karel (1) (milionář Herbert Jackson), Maxmilián Zvěřina (řidič milionáře Jacksona) Fo: 35 mm Ve: česká D: Sun Pr: 27.10.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Majitel zahradnictví Matěj Brabenec vychovává spolu se starým pomocníkem Pazderou svých pět dcer. Jejich poklidný život změní nečekaně získané bohatství. Temperamentní Matěj, který je také kapelníkem, náhodou udeří svou křídlovkou ochrnutého milionáře, který se následkem toho překvapivě vyléčí a z vděčnosti Matějovi věnuje závratnou částku. Otec koupí vilu, do které se s děvčaty přestěhuje, a začne vést jiný život. Netuší, že prodej domu pouze zinscenovala Irena, milenka zchudlého majitele. Ženě se navíc podaří vetřít se do Matějovy přízně a postupně z něho vylákat všechny peníze. Dcerám se otcův rozmařilý život vůbec nezamlouvá a přes jeho výhrady si najdou ženichy mezi personálem. Když jim otec nedovolí provdat se za jejich vyvolené, opustí dívky vilu a vrátí se k Pazderovi do zahradnictví. Tady si spokojeně žijí, podnik vzkvétá a nejstarší Máňa se jako první stane matkou. Po dvou letech se ožebračený Matěj objeví ve svém bývalém domově, stydí se představit, ale děvčata ho poznají a odpustí mu.
   Owner of a horticultural nursery, Matěj Brabenec, is bringing up his five daughters with his old assistant Pazdera. Their tranquil life is suddenly turned on its head when they become rich. Matěj, a band leader, accidentally hits a paralysed millionaire with his bugle; as a result the cripple recovers the use of his legs and in gratitude gives Matěj a vast sum of money. Matěj thereupon buys a villa and moves into it with his daughters, and he starts to lead a new life. He does not suspect that the sale of the villa was in fact only faked by a certain Irena, the lover of the impoverished owner. Irena furthermore manages to insinuate herself into Matěj's affections and bit by bit cheats him of all his money. The daughters are displeased by their father's spendthrift ways and get engaged to men in the staff despite father's objections. When he forbids his daughters to marry them, the daughters all leave the villa and move back in with with Pazdera at the nursery. They live happily there, the nursery prospers, and the eldest daughter, Máňa, is the first to have a child. Two years later the father, now absolutely beggared, turns up on their doorstep; he is embarrassed to introduce himself, but the daughters recognise him and forgive him.