U snědeného krámu  (Eaten Out of House and Home)
R: Martin Frič V: Kantůrek Ludvík, 1933 VV: Kabelík Vladimír (výroba) N: román U snědeného krámu S: Václav Wasserman AR: Rudolf Stahl K: Václav Vích Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – Karel Hašler: píseň Když jsme byli v Itálii, Karel Hašler: píseň Neplač, neplač T: Karel Hašler Zp: Vlasta BurianBajo trio Arch: Štěpán Kopecký Kost: J.M. Gottlieb St: Martin Frič Zv: Josef Zora H: František Smolík (kupec Martin Žemla), Vlasta Burian (rytmistr Kyllian), Antonie Nedošinská (Kateřina Šustrová), Ela Poznerová (Pavlína Šustrová, později Žemlova), Alexander Třebovský (Madras, poruč.Pavlíny,loter.kancel), Ella Nollová (posluhovačka u Žemly Randová), Čeněk Šlégl (Plagowitz, bývalý důstojník), Gustav Hilmar (strážník), Vladimír Smíchovský (strážník), Ronsburgerová (Píšková), Milka Balek-Brodská (sousedka), Čechová (sousedka), Anna Vávrová (sousedka), Béďa Pražský (mládenec na svatbě), Darja Hajská (družička), Rozmarová (kelnerka), Terezie Třebovská (domovnice), Josef Oliak (soused), Karel Schleichert (soused), Josef Sládek (soused), Karel Český (soused), Bajo trio Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 01.11.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Martinu Žemlovi se podaří po letech těžké dřiny otevřít vlastní kupecký obchod. Sousedka, vdova Šustrová, vmanévruje laskavého a mírného Žemlu do sňatku se svou dcerou Pavlínou. Té není kupec dost dobrý a hned o svatební noci mu sdělí, že ho nemá ráda, a pošle ho spát do pokojíku za krámem. Žemlu často navštěvuje v obchodě vysloužilý rytmistr Kyllian, který zneužívá obchodníkovy dobroty a pije a jí u něho na dluh. Žemla je hluboce raněn zjevnou zištností obou žen. Navíc musí snášet, že obě naprosto bezuzdně krám vyjídají. Když vdova onemocní, Pavlína ji chodí do nemocnice údajně navštěvovat. Místo toho se schází s mladým důstojníkem. Po návratu Šustrové z nemocnice láká Pavlína Žemlu do své ložnice, ale ten ji odmítne. Od její matky se náhodou dozví, že Pavlína je těhotná, a pochopí zradu své ženy. Vidí svůj neštastný život i prázdný a vyjedený krám a otráví se hlavičkami ze sirek. Když ráno přijdou policisté, najdou ho již mrtvého. Rytmistr Kyllian využije zmatku a zničí tabulku, na které jsou vypsány jeho dluhy.
   After years of grind Martin Žemla finally manages to open his own grocer's shop. His neighbour, Šustrová the widow, manoeuvres the kind and gentle Žemla into marrying her daughter Pavlína. But she feels a mere grocer is not good enough for her and tells him on their wedding night that she does not like him and makes him sleep in the backroom of the grocer's shop. Retired horse master Kyllian often comes into Žemla's shop. He abuses Žemla's hospitality and drinks and eats there on tab. Žemla is upset by the flagrant selfishness of the two women. He also has to tolerate them devouring all his groceries. When the widow falls ill Pavlína allegedly goes to visit her at the hospital, but in fact she meets a young officer. Then Šusterová comes out of hospital. Pavlína tries to coax Žemla into her bedroom but he refuses. He finds out by chance from her mother that Pavlína is pregnant. He realises his wife has been unfaithful. He surveys his miserable life and his empty shop and poisons himself by eating match heads. The police come the next day and find him dead. Kyllian profits from the confusion and erases the tab on which his debts are recorded.