U pokladny stál...  (He Stood at the Till...)
R: Karel Lamač V: Brom, 1939 VV: Ladislav Brom N: divadelní hra S: Václav Wasserman K: Jan Stallich Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Krev a písek /Řekněte mi,seňorito/ (Tango), Josef Dobeš: píseň Valčík naší lásky, píseň Balada o deliriu tremens Nahr: Orchestr R.A.Dvorského, Orchestr F.O.K. Dir: R.A. Dvorský T: Ladislav Brom Zp: R.A. DvorskýVlasta Burian Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Vlasta Burian (ošetřovatel v nemocnici Kryštof Ro), Jaroslav Marvan (MUDr.Osvald Bruner, šéflékař nem.p), Ladislav Hemmer (tajemník nemocenské pojišťovny), Adina Mandlová (sekretářka Věra Hornová), Marie Blažková (Věřina matka), Čeněk Šlégl (gremiální rada Richard Pěna), Anna Gabrielová (Heda, dcera rady Pěny), Antonín Streit (MUDr.Leon Marek, primář u sv.Jakub), Karel Postranecký (lékař u sv.Jakuba), Václav Trégl (pacient Matyáš Klůcek), Emanuel Kovařík (úředník Patočka), Antonín Soukup (vrátný v pojišťovně), Marta Školudová (ošetřovatelka), Václav Mlčkovský (vrátný v lázních), Václav Menger (vinárník v lázních), Betty Kysilková (manželka vinárníka), František Lašek (pacient s nemocnými zuby), Karel Veverka (pacient s ovázanou hlavou), František Filipovský (úředník pojišťovny), Němec Karel (2) (zřízenec v nemocnici), Jaroslav Tryzna (lékař), Ferdinand Jarkovský (kancelářský sluha), Marie JežkováOrchestr R.A.Dvorského (lázeňský orchestr), R.A. Dvorský (zpěvák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Brom Pr: 10.02.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Ošetřovatel Rozruch z nemocnice sv. Jakuba dostal z nemocenské pojišťovny místo očekávaného léčivého bahna umělý chrup. Když v pojišťovně osobně vyřizuje přehmat, jsou úředníci velmi neochotní. Rada Pěna přijde do pojišťovny, aby si domluvil výlet se svou tajnou milenkou, sekretářkou Věrou, kterou si chce vzít, až se provdá jeho dcera Heda. Pěna ohlašuje v pojišťovně návštěvu primáře Marka od sv. Jakuba a přestože ho osobně nezná, přimlouvá se za vyřízení jeho žádosti. Když rozčilený Rozruch za chvíli sdělí, že je z nemocnice od sv. Jakuba, úředníci ho považují za Marka a jejich chování se rázem mění. Šéflékař Bruner mu předepíše lázně, kam ho druhého dne osobně doveze. Skutečný Marek přijíždí do lázní s Hedou, které se představil jako Rozruch, aby se přesvědčil o nezištnosti jejích citů. I rada Pěna s Věrou přijíždějí, aniž tuší, že je přítomna i Věřina matka. V malých lázních se nakonec všichni potkají a jejich tajemství se prozradí. Po návratu do Prahy Rozruch, který tajně dostudoval medicínu, promuje, a dostává od Brunera místo v nemocenské pojišťovně.
   Rozruch, a male nurse at St James Hospital, receives a set of dentures from the health insurance company instead of the curative mud he expected. When he goes to the insurance company to sort out the mix-up, the clerks are not at all helpful. Councillor Pěna comes to the insurance company to arrange a daytrip with his lover, Věra the secretary, whom he wants to marry once his daughter Heda marries. Pěna announces that the senior consultant of St James Hospital, Mr Marek, will also be visiting and although he does not know him personally he asks that his wish be satisfied. When the angry Rozruch reveals a moment later that he is from St James Hospital, the clerks assume he is Marek and their behaviour instantly changes. Chief physician Bruner prescribes a stay at a spa and even drives him there personally the next day. The real Marek then arives at the spa with Heda to whom he had introduced himself as Rozruch to demonstrate the selflessness of her feelings. Pěna and Věra arrive too, unaware that Věra's mother is also there. In the small spa town everybody eventually meets and their secrets are exposed. After returning to Prague, Rozruch graduates, having secretly completed his studies of medicine, and Bruner gives him a job at the health insurance company.