U nás v Kocourkově  (At Home in Kocourkov)
R: Miroslav Cikán V: Lloyd, 1934 N: Karel Poláček S: Jaroslav MottlMiroslav CikánVáclav Wasserman K: Jaroslav Blažek Hu: Jaroslav JežekJulius Kalaš; archivní – Julius Kalaš: píseň Hrdino města, sláva ti, Julius Kalaš: píseň Láska beznadějná, Jaroslav Ježek: píseň Šaty dělaj' člověka T: Julius KalašJaroslav MottlJiří VoskovecJan Werich Zp: Kocourkovští učiteléMaria TauberováLadislav PešekJan Werich Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Jan Werich (trestanec č.1313 Ferdinand Kaplan), Jindřich Plachta (pytlák Jalovec), Václav Trégl (holič Ludvík Ešpandr), Zdeňka Baldová (vdova Nykysová), Ladislav Pešek (dr.Nykys), Jaroslav Vojta (starosta Adam), Hermína Vojtová (starostova žena), Maria Tauberová (Blaženka, dcera Adamových), Světla Svozilová (cirkusačka Lily), Jaroslav Marvan (ředitel trestnice), Stanislav Neumann (trestanec v samovazbě), Jaroslav Průcha (detektiv), Jan Richter (detektiv), František Černý (radní), František Filipovský (radní), Emanuel Hříbal (radní), Ferdinand Jarkovský (kantýnský Macourek), Václav Piskáček (host v kantýně), F.X. Mlejnek (majitel reklamní kanceláře), Jaroslav Bráška (krotitel Mr. Jenkins), Zdenka Hatláková (sousedka paní starostové), Bohuš Záhorský (dozorce vězňů), Věkoslav Satoria (dozorce vězňů), Iža Lechnýřová (návštěvnice cirku), Vladimír Štros (hlasatel), Václav Mlčkovský (velitel ostrostřelců), Kocourkovští učitelé (členové městské rady) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 23.11.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Uprchlý trestanec č. 1313, Ferdinand Kaplan, vystoupí náhodou v Kocourkově z vlaku, ve kterém se převlékl do civilního oděvu. Kocourkovští ho přivítají se slávou, neboť ho omylem považují za syna pytláka Jalovce, který před lety odešel do ciziny a tam se proslavil. "Mladý Jalovec" je zvolen starostou a ve své funkci navrhuje změny, které by do města nalákaly turisty. Jednou z atrakcí má být nová kašna na náměstí. Dcera bývalého starosty Adama Blaženka miluje mladého Nykyse, ale její rodiče chtějí, aby se provdala za nového starostu. Do města přijede cirkus a s ním i trestancova bývalá milá Lily. Při zahajovacím představení ohlásí Adam před obyvateli Kocourkova své přání, aby se Blaženka provdala za starostu. Ten však o lásce mladých lidí ví a za pomoci kouzla provede svou výměnu za Nykyse. Adamovi musí svolit ke sňatku. Dva muži hledají v Kocourkově uprchlého trestance a Kaplan je podle fotografie poznán. Na útěku se ho marně snaží Lily zachránit zbořením cirkusového stanu. Kaplan je odveden do vězení. Staronový starosta Adam rozhodne, že nová kašna bude zbořena.
   Escaped convict no. 1313, Ferdinand Kaplan, changes into civilian clothes in the train and gets out by chance at the town of Kocourkov. The locals welcome him warmly, believing him to be "young Jalovec", a poacher's son who had left the country years earlier and became famous. He is duly elected mayor and he proposes measures to attract tourists to the town. One of the attractions is to be a new fountain in the square. Blaženka, daughter of a previous mayor Adam, is in love with young Nykys, but her parents choose to marry her off to the new mayor. A circus comes to town, and Kaplan's former sweetheart Lily is in it. During the opening performance Adam tells the people of Kocourkov that he hopes to marry his daughter to Kaplan. The latter however knows that Blaženka and Nykys love each other, and so he adopts the appearance of Nykys. Adam has to consent to the marriage. Two men arrive in Kocourkov looking for the escaped convict Kaplan and they recognise him from a photograph. Lily tries to help him escape by making the circus tent collapse. But Kaplan is hauled off to prison. Adam, reinstated as mayor, decides to demolish the new fountain.