Turbina  (Turbine)
R: Otakar Vávra V: Slavia-film, 1941 VV: Eberhard Meichsner N: román Turbina S: Otakar Vávra AR: Rudolf Stahl K: Václav Hanuš Hu: Jiří Srnka; archivní – Richard Wagner: převzatá Lohengrin (árie Elsy), Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Karel Petr Adam Kost: Fernand Vácha St: Antonín Zelenka Zv: Antonín Rambousek Op: J.M. Gottlieb H: František Smolík (císařský rada Ullik, majitel mlýnů), Lída Baarová (zpěvačka Tynda, Ullikova dcera), Vlasta Matulová (lékařka Marie, Ullikova druhá dcer), Rudolf Hrušínský (Bohumil zv. Bonďa, Ullikův syn), Meda Valentová (teta Rézi), Eduard Kohout (Artuš Fabian, Ullikův švagr), Marie Glázrová (dělnice Žofka Pečulíková, Fabian.m), Jaroslav Vojta (noční hlídač Nezmara), Vítězslav Vejražka (Václav, syn Nezmary), Karel Höger (dr.Arnošt Zouplna, asist.na observ), Jindřich Plachta (příštipkář Zouplna, Arnoštův otec), Vladimír Majer (ing.John Mour, českoamerický podni), Marie Brožová (profesorka zpěvu Májová), Karel Dostal (dr.König, berlínský hudební kritik), Božena Svobodová (primadona Boguslawská), Fred Bulín (inženýr stavbyvedoucí), Vojta Novák (prokurista firmy Ullik), Anna Gabrielová (služka u Ulliků), Růžena Gottliebová (pekařská dělnice), Stanislava Strobachová (pekařská dělnice), Elsa Vetešníková (pekařská dělnice), Emanuel Hříbal (listonoš), Josef Bělský (předseda tenisového klubu), Milada Horutová (dívka ze společnosti), F.X. Mlejnek (host v kavárně), Jan Černý (akcionář), Jaroslav Hladík (akcionář), Vladimír Smíchovský (berní zřízenec), Karel Máj (uchazeč o místo v divadle), František Filipovský (výběrčí na dobročinné účely), Josef Hořánek (ředitel Národního divadla), Viktor Nejedlý (zřízenec v Národním divadle), Němec Karel (2) (vrátný v Národním divadle), Jožka Charvát (dirigent), Roden Karel (1) (Mourův komorník), Nordenová Ada [dab] (operní zpěv za L.Baarovou), Orchestr Národního divadla Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film © Národní filmový archiv 
 
   Císařský rada Ullik se rozhodne modernizovat své staré mlýny instalací nové turbíny. Jeho podivínský švagr Artuš se tomu snaží zabránit, neboť stavební práce narušují statiku věže, ve které bydlí. Ullikova starší dcera Tynda je talentovaná zpěvačka. Obletovaná dívka tajně přijímá dvoření mužného Václava, syna nočního hlídače. Její mladší sestra, lékařka Marie, si přes otcův zákaz získá srdce a ruku astronoma Zouplny a odchází z domova. Bohatý Čechoameričan Mour slibuje Ullikovi finanční účast na jeho podniku, ale zájem má především o Tyndu. Ta mu slíbí, že se stane jeho ženou v případě, že neuspěje při svém vystoupení v Národním divadle. V předvečer premiéry vnikne Václav do Tyndiny ložnice a zmocní se jí. Druhý den je spuštěna turbína, ale špatně propočtená instalace způsobí velké otřesy. Rozrušená Tynda na jevišti úplně selže. Téhož večera spadne poškozená věž a Artuš v troskách zahyne. Následný požár zničí mlýny. Zoufalá Tynda ráda nachází útočiště u Václava.
   Imperial councillor Ullik decides to modernise his old mills by installing new turbines. His peculiar brother-in-law Artuš wants to prevent this because he is worried that the construction work disturbs the statics of the tower he lives in. Ullik's oldest daughter Tynda is a talented singer. She accepts the courting of the manly Václav, son of a night watchman. Her younger sister Marie, a doctor, wins the heart and hand of astronomist Zouplna against her father's wishes and leaves home. A wealthy Czech-American called Mour promises Ullik investment in the company but his real interest is Tynda. She promises to be his wife if her debut concert at the National Theatre is not a success. The night before her performance Václav gets into Tynda's room and ravishes her. The next day a turbine is turned on but the installation is miscalculated and causes great tremors. Tynda, distraught, is an utter failure on stage. That evening the damaged tower collapses and Artuš dies in the rubble. The fire that then breaks out destroys the mills. Tynda gladly seeks refuge with Václav.