Tři muži ve sněhu  (Three Men in the Snow)
R: Vladimír Slavínský V: Metropolitan, 1936 VV: Josef Stein N: román Tři muži ve sněhu S: Vladimír SlavínskýOtakar Vávra K: Jan Roth Hu: Josef Dobeš; archivní – píseň Volha, Volha (parodie) Arch: Štěpán Kopecký St: Jiří SlavíčekAntonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Hugo Haas (továrník rada Eduard Bárta), Jindřich Plachta (komorník u Bárty Jan Náprstek), Vladimír Borský (dr.Jaroslav Hájek), Věra Ferbasová (Věra, Bártova dcera), Zdeňka Baldová (hospodyně u Bárty Julie Hubáčková), Ella Nollová (Hájkova matka), František Paul (ředitel hotelu), Theodor Pištěk (vrátný v "Imperialu"), Vlasta Hrubá (Helena Kašparová), Míla Reymonová (Severová), Jaroslav Marvan (ředitel Bártových závodů), Vladimír Štros (prokurista u Bárty), Antonín Soukup (podomek v "Imperialu"), Karel Postranecký (vrchní v "Imperialu"), Fanča Foltová (host v "Imperialu"), Robert Ford (host v "Imperialu"), Jiří Hron (host v "Imperialu"), František Černý (tlustý host v "Imperialu"), František Malý (host v "Imperialu"), Wanda Vodičková (host v "Imperialu"), Jaroslav Hladík (host v "Imperialu"), Alfred Baštýř (host v "Imperialu"), Antonín Vaverka (vrátný Bártových závodů), Jan W. Speerger (kníratý uchazeč o místo), Ela Pochmanová (komorná u Bárty), Melody Boys (orchestr), R.A. Dvorský (dirigent), Julius Baťha Fo: 35 mm Ve: česká D: Metropolitan Pr: 26.06.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Továrník Bárta vypsal soutěž na nejlepší reklamní slogan. Výhercem je dr. Hájek a cenou je pobyt v Krkonoších. Hájek by raději dostal práci u Bárty, ale neuspěje. V přijímací kanceláři se seznámí s dívkou, která se mu velmi líbí. Hájek se domnívá, že dívka také hledá místo, ale je to ve skutečnosti Bártova dcera Věra. Také Bárta se přihlásil do soutěže a vyhrál rovněž pobyt v Krkonoších. Rozhodne se hrát si na chudého, ale Věra, která má o otce strach, informuje o jeho úmyslu ředitele hotelu. Z výherců nejprve přijede Hájek a ředitel v domnění, že je to milionář Bárta, ho ubytuje v přepychovém apartmá. Když přijede pravý Bárta, nastěhují ho do komory bez topení. Pod falešným jménem se Bárta spřátelí s Hájkem a slíbí mu, že mu najde místo. Věra přijede za otcem, setká se s Hájkem a brzy se do sebe zamilují. Když Hájkovi přijde dopis, že dostal místo u továrníka Bárty, jede Věře koupit dárek. Mezitím ředitel hotelu Bártu vyhodí a Věra odjede s ním. Doma předá matka Hájkovi pozvání k Bártovi na večeři. Hájek se tam setká se svým přítelem z hor a překvapen zjistí, že je to továrník Bárta a že milovaná Věra je jeho dcerou.
   Bárta, a factory owner, has announced a competition for the best advertising slogan. The winner was Dr Hájek who won a holiday in the Krkonoše mountains. He would prefer to get a position with Bárta but he does not succeed. In the reception office he meets a young woman whom he takes to very much. Hájek thinks the girl is applying for a job as well, but she in fact is Bárta's daughter Věra. Bárta entered the same competition and also won a trip to Krkonoše. For fun he decides to pretend, while there, that he is poor. But Věra is worried about him and calls the hotel manager to tell him of her father's plan. Hájek is the first to arrive and the manager, assuming he is the millionaire Bárta, gives him a luxurious suite. When Bárta gets there he puts him in a cramped room without any heating. Under an assumed name, Bárta becomes friends with Hájek and promises to find him a job. Věra comes to see her father, meets Hájek and they soon fall in love with each other. When Hájek gets a letter offering him a position in the Bárta factory he goes out to buy Věra a present. Meanwhile the manager throws Bárta out and Věra leaves with him. Back home Hájek receives an invitation to dine with the Bárta family. There he meets his friend from the mountains and is astonished to learn it is Bárta t