Třetí zvonění  (The Third Ringing)
R: Jan Sviták V: Elekta, 1938 VV: František Morávek N: divadelní hra Třetí zvonění S: Josef NeubergJulius Schmitt K: Otto Heller Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Loučení mou lásku nezmění (Tango), Jára Beneš: píseň Žádný muž není svatý (Foxtrott), píseň Už mou milou do kostela vedou T: Jaroslav MottlJosef Neuberg Zp: Oldřich NovýMarie Grossová Arch: Jan Zázvorka St: Marie Bourová Zv: Stanislav Vondraš H: Theodor Pištěk (starosta Jan Sadílek), Milada Gampeová (Ema, starostova žena), Karla Oličová (Růžena, starostova dcera), Marie Grossová (vdova Olga Kváčková, sestřenice Rů), Oldřich Nový (JUDr.Jan Hudec, advokátní koncipie), Václav Trégl (Josef Kaštyl,policejní náměstek st), Světla Svozilová (Anděla Kváčková, švagrová Olgy), Jára Kohout (básník Jaromír Nezima vl.jm.Josef), František Kreuzmann (dobrodruh Zikmund Pilc al.Rudolf B), Ferenc Futurista (ponocný), Karel Jičínský (JUDr.Oskar Kocmann, maj.advok. kan), Ela Šárková (Muša, Kocmannova žena), Ota Motyčka (dozorce a zřízenec Kejla), Karel Hruška (strážník), Antonín Soukup (nahluchlý klient Kořínek), Ferdinand Jarkovský (hostinský), Julius Baťha (muž ve vlaku), Břetislav Hrstka (host na svatbě), Rudolf Princ (strážník), Alois Peterka (spící host), Pavla Stolzová (příbuzná vykládající z karet), Marie Hodrová (tetička Sadílkových), Josef Gruss (brýlatý mladík) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 04.02.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Jan Hudec je koncipientem u advokáta Kocmanna. Před svatbou chce ukončit platonický vztah ke Kocmannově ženě Muše. Omylem jí vrátí dopisy jednoho klienta a její dopisy vloží do spisu. U starosty Sadílka chystají svatbu dcery Růženy s Hudcem. Přítomna je i Růženina ovdovělá sestřenice Olga, majitelka továrny na kamna. O Olgu má zájem Janův přítel Nezima. Ve vedlejší vesnici je zatčen domnělý lupič Pilc. Jan se u Sadílků v předvečer svatby dobře baví do chvíle, kdy z Prahy volá Muša a žádá svoje dopisy. Jan svěří Nezimovi kufřík se snubními prsteny a tajně odjede do Prahy. Nezima doprovází Olgu domů, kde se zdrží delší dobu. Kufřík, zapomenutý u plotu, najde Pilc, který z vězení utekl. Nezima, aby Olgu nekompromitoval, tvrdí, že kufřík u jejího domu nechal Jan. Zdá se tedy, že Jan u Olgy strávil noc. Svatba je zrušena. Jan se proto rozhodne přiznat pravdu. Dozví se, že Kocmann o platonické nevěře své ženy už věděl. Vše končí šťastně. Růžena se provdá za Jana a Olga slíbí Nezimovi manželství.
   Jan Hudec is a legal assistant to the lawyer Dr Kocmann. Before marrying he wants to end his platonic relationship with Kocmann's wife, Muša. Meaning to return her letters, he accidentally sends her a client's letters and puts hers into his file. Preparations for Jan's wedding to Růžena are being made in the family of the mayor Sadílek. Růžena's widowed cousin Olga, owner of a stove factory, is also present. Jan's friend Nezima is interested in Olga. In the neighbouring village a suspected burglar, Pilc, is apprehended. On the eve of his wedding Jan is having a good time with the mayor Sadílek when Muša calls from Prague and asks for her letters. Jan entrusts his case with wedding rings to his friend Nezima and secretly goes off to Prague. Nezima accompanies Olga home and stays with her a fair while. He absent-mindedly leaves the case by the fence where Pilc, who has escaped from jail, finds it. In order to avoid compromising Olga, Nezima claims it was Jan who left the case outside her house. This makes it look like Jan spent the night with Olga. The wedding is called off. Jan decides to tell the truth. It turns out that Kocmann knew of his wife's platonic infidelity with Jan. Everything ends happily. Růžena marries Jan and Olga promises to wed Nezima.