Třetí rota  (Third Company, The)
R: Svatopluk Innemann V: Kabelík Vladimír (výroba)/Kantůrek Ludvík, 1931 VV: Václav Menger N: román Třetí rota S: Josef KoptaVáclav Wasserman AR: František Jerhot K: Jan StallichVladimír Kolátor Hu: Erno Košťál; archivní – Jan Evangelista Zelinka: píseň Píseň legionářů T: Karel Balling Zp: Sbor pěvecký legionářský Slavia Arch: Vilém RittershainHanuš Gödert St: Antonín Zelenka Zv: Jaroslav Mottl H: Otomar Korbelář (poručík Suk), Vladimír Hlavatý (Jiří Jäger), Alexander Třebovský (soudní rada Václav Jäger, Jiřího o), František Smolík (praporčík Jeřábek), Josef Příhoda (Růdl), Eman Fiala (František Vycpálek), Emil Artur Longen (praporčík Benda), Zdeněk Štěpánek (Kolář), L.H. Struna (Souček), Josef Rovenský (Řanda), Jan Sviták (Fárka), Stanislav Neumann (Bidlo), Ferdinand Jarkovský (Strnad), J.O. Martin (Pálkovič), Jindřich Plachta (Hynek Loucký), Antonie Nedošinská (manželka Louckého), Marie Blažková (manželka rady Jägra), Máňa Ženíšková (Lidka, dcera rady Jägra), Hugo Kulhánek (Lapšin), Anna Kulhánková (prostitutka Věra), Vladimír Novoselcev (Silkin), Přemysl Pražský (detektiv), Čeněk Šlégl (rakouský důstojník), N. Žilajev (hrabě Potocki), G. Antipová (manželka Potockého), Irina Vergunová (dcera Potockých), N. Nikolskij (plukovník kozáků), F.X. Mlejnek (ruský vojín), Jiří Hron (dr.Kolinskij), Cesar Durchánek (sovětský revolucionář), Roza Schlesingerová (revolucionářka), Ladislav Desenský (ruský lékař), Antonín Frič (ruský lékař), Robert Ford (rakouský důstojník), František Haller (rakouský důstojník), Theodor Pištěk (člen výboru odboje), Jaroslav Marvan (člen výboru odboje), Bohumil Langer (legionář), Josef Loskot (legionář), Josef Zezulka (legionář), Václav Rabský (legionář), Jožka Görlich (legionář), Josef Gruss (legionář), Pěvecký sbor IPOSBořivoj Fromm (sbormistr), Sbor donských kozáků PlatovNikolaj Kostrjukov (dirigent), Sbor pěvecký legionářský Slavia Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 25.12.1931 © Národní filmový archiv 
 
   První světová válka. Čeští vojáci vlasteneckého smýšlení přebíhají z rakouské armády na ruskou stranu. Třetí rota, vytvořená z těchto přeběhlíků, pořádá v malém ukrajinském městečku slavnostní akademii. Průběh slavnosti je přerušen zprávou o vzplanutí revoluce. Rusové vybízejí Čechy, aby se k nim přidali, ale většina příslušníků třetí roty odmítne. Československá brigáda se poprvé jako celek zúčastní slavné bitvy u Zborova. Během bitvy přeběhne člen třetí roty Souček zpět na rakouskou stranu a odjede do Prahy, kde má navázat styky s domácím odbojem. Úkol splní díky statečné sestře studenta Jiřího, který rovněž patří do třetí roty. Třetí rota postupuje po železnici na východ. U Pavlovska je zadržena bolševiky, kteří zatarasili trať a žádají československé vojáky, aby jim odevzdali zbraně. Českoslovenští vojáci požadavek nepřijmou a probijí se z obklíčení. Boje s bolševiky jim přinesou ztráty, ale ve své cestě pokračují směrem na východ a dále do vlasti.
   The First World War. Czech soldiers patriotically desert the Imperial Austrian army and join the Russians. The third company, made up of deserters, organise a festivity in a Ukrainian village. The party is interrupted by news of the revolution in Russia. The Russians urge the Czechs to fall in with them and support the revolution but most men in the third company refuse. The Czechoslovak brigade first fight as a whole unit in a battle at Zborov. During the battle Souček from the third company, crosses over to the Austrian side and returns to Prague where he is to contact the resistance. He manages, thanks to the bravery of the sister of the student Jiří, who is also in the third company. The third company works its way eastwards across Russia by rail. In Pavlovsk it is stopped by Bolsheviks who have blocked the tracks. They order the Czechoslovaks to hand over their weapons. The third company refuses and fights its way through the Bolsheviks, losing many men in the battle. The company continues eastward on the way to their homeland.