Trhani  (Quarrymen)
R: Václav Wasserman V: Favoritfilm, 1936 N: novela Trhani S: Václav Wasserman AR: Vratislav InnemannFrantišek Sádek K: Jaroslav Blažek Hu: Jiří Fiala; archivní – píseň Jsou oblaka zapřažená (báseň), anonym /15. stol./: píseň Narodil se Kristus pán, píseň My tři králové jdeme k vám Nahr: Orchestr F.O.K. T: František Halas Zp: Trojanův voice-band RecidakL.H. StrunaJan RichterEman Fiala Arch: Ferdinand Fiala St: Václav Wasserman Zv: Vilém Taraba H: L.H. Struna (Komárek), Eman Fiala (Jan Schneider), Jan Richter (Josef Adam), Oskar Marion (ing.Burn), Jaroslav Marvan (pokladník na stavbě), Josef Rovenský (kavárník Bartoš), Hana Jenčíková (Elsa, kavárníkova žena), Hana Vítová (Anna Kopecká), Jan W. Speerger (Ševčík vl.jm. Josef Kopecký, bratr), Jiří Hodr (starosta obce Zoubek), Karel Beníško (Josef Marek), Jarmila Bechyňová (Markova žena), Antonín Jirsa (kantýnský), Slávka Doležalová (Baruška, dcera kantýnského), Lída Vosyková (cikánka), Jan Svoboda (Prašivka), Dora Schulzová (Marie, Prašivkou svedená dívka), Miroslav Kryštof-Kutina (Jan, Mariin pozdější manžel), Ferdinand Jarkovský (nezaměstnaný), Josef Neuberg (nezaměstnaný), Emil Dlesk (nezaměstnaný), Josef Steigl (nezaměstnaný), Emanuel Hříbal (host tančící v kavárně), L. Komínek (host v kavárně), Josef Cikán (host v kavárně), Mukina Šnejdárková (holčička), Petr Neuberg (chlapec), K. Hromada (dělník), Frank Rose-Růžička (tajný), Zurynek (tajný), Girls Švandova divadla Fo: 35 mm Ve: česká D: Lepka Pr: 18.09.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Na stavbě železniční tratě žijí nájemní dělníci, vyděděnci, zvaní trhani. Starosta jejich prozatímní obce Zoubek vyhnal dělníka Prašivku, který napadl nevinnou dívku, a nabádá ostatní, aby žili spořádaně. Komárek píše dopis své milé Anně, kterou opustil, protože ji spatřil v náručí jiného muže, ale nemůže na ni zapomenout. Anna však dopis nedostane a zoufalý Komárek se opíjí. Inženýru Burnovi, vedoucímu stavby, se líbí Baruška, dcera kantýnského, kterou miluje i dělník Schneider. V zimě přichází do tábora nový stavební dozorce Ševčík, ve kterém Komárek pozná muže, který objímal Annu. Chce ho zastřelit, ale v tom mu zabrání Burn. Ševčík se svými kumpány z kriminálu ukradne z Burnovy kanceláře peníze připravené na mzdy. Týž den navštíví kancelář i Schneider, který je pak z krádeže neprávem obviněn, a proto se oběsí. Pravé pachatele dopadne policie v kavárně, kde pracuje Anna. Ta pozná v Ševčíkovi svého bratra Josefa. Když se Anna dozví, že její milý Komárek je mezi trhany, vydá se za ním a šťastně se shledají.
   A band of hired labourers, quarrymen, are laying railway tracks. The official overseeing their temporary base has expelled a worker called Prašivka for molesting an innocent girl and he has urged the others to conduct themselves decently. Komárek writes a letter to his sweetheart Anna, who he left because he saw her embracing another man, but he cannot forget her. Anna however never gets the letter and Komárek, despairing, develops a drink problem because he cannot forget her. The construction manager Mr Burn fancies Baruška, the young daughter of the canteen keeper, and the labourer Schneider in turn fancies her too. A new construction inspector, Ševčík, arrives at the camp in winter. Komárek recognises him as the man he saw fondling Anna. Komárek decides to shoot Ševčík but Mr Burn stops him. Ševčík and his mates from prison steal money meant for wages from Burn's office. That day Schneider visits the office too and is unjustly accused of theft. Schneider promptly hangs himself. The police catch the real perpetrators in a cafe where Anna works. She recognises Ševčík because he is her brother, Josef. When Anna finds out her beloved Komárek is a hired labourer she goes to the camp and they are happily reunited.