To byl český muzikant  (That Was a Czech Musician)
R: Vladimír Slavínský V: Elekta, 1940 VV: Jan SinnreichAlois Fiala N: Jaroslav MottlSaša Razov S: Vladimír SlavínskýVáclav Wasserman AR: Antonín Kubový K: Ferdinand Pečenka Hu: František KmochMiloš Smatek; archivní – František Kmoch: píseň Pode mlejnem, nade mlejnem, František Kmoch: píseň Andulko šafářova, František Kmoch: píseň Jenom ty mě, můj koníčku, František Kmoch: píseň Pozdrav vlasti, František Kmoch: píseň Muziky, muziky, Mirko Hanák: píseň Krásný vzhled je na ten boží svět, František Kmoch: píseň Na stříbropěnném Labi, František Kmoch: píseň Co ten ptáček, jarabáček, píseň Písně, dcery ducha mého, František Kmoch: píseň Zákolníček, František Kmoch: píseň Kolíne, Kolíne, lidová píseň: píseň U panského dvora, František Kmoch: píseň Nešťastný šafářův dvoreček, František Kmoch: píseň My jsme čeští muzikanti, František Kmoch: píseň Rozkošná (Polka) Nahr: Orchestr F.O.K., Kmochova městská kolíns. hudba Dir: Miloš SmatekAlois Vlasák T: František KudrnaVáclav PoláčekFrantišek Jaroslav Vacek-Kamenický Zp: SetleřiMarie ŠímováHrubá Vlasta [dab]Otomar KorbelářKühnův dětský pěvecký sbor Arch: Karel Petr Adam Ma: František Rous St: Antonín Zelenka Zv: Antonín RambousekFrantišek Šindelář H: Otomar Korbelář (skladatel a učitel František Kmoch), Jaroslav Vojta (Františkův otec), Ella Nollová (Františkova matka), František Paul (muzikant a švec Václav Vocásek), Theodor Pištěk (řídící učitel), Marie Blažková (manželka řídícího), Jana Ebertová (Cilinka, dcera řídících), Jaroslav Marvan (baron Hrubý, majitel panství), Jiří Dohnal (osobní myslivec majitele panství L), Vlasta Hrubá (primadona Národ.divadla Marie Sitt), Vladimír Řepa (měšťan Kalaš), Marie Pilská (Kalašova žena), Zita Kabátová (Pepička,dcera Kalašových,poz.žena), Fanča Foltová (Márinka, dcera Kalašových), Hermína Vojtová (Dolejšová, Kmochova bytná, teta Ka), Břetislav Hrstka (hostinský "Na zámecké"), Antonín Jedlička (školák Toník Láznička), Vladimír Jedlička (školák Karásek), Jan W. Speerger (Karáskův otec), Božena Nádeníková (Karáskova matka), Slávka Rosenbergová (kolínská panička), Jindra Hermanová (kolínská panička), Helena Hradecká (kolínská panička), Marie Nademlejnská (kolínská panička), Václav Menger (ruský mužik), Václav Mlčkovský (notář), František Marek (lékárník), Karel Kolár (farář), Marie Vildová (starostová), Karel Postranecký (Vocáskův syn - v prologu), Karel Hradilák (profesor Benák), František Havel (hlasatel rozhlasu), Miloš Smatek (dirigent orchestru FOK), Alois Vlasák (dirigent Kolínské sokolské kapely), Josef Hořánek (lesník), František Haller (taneční mistr Černohlávek), František Černý (bubeník v Kmochové kapele), Gabriel Hart (kolínský měšťan), Miloš Šubrt (kolínský měšťan), Alois Dvorský (kolínský měšťan), Václav Švec (komorník), Antonín Jirsa (posluchač rozhlasového orchestru), Setleři (pěvecký sbor), Josef KemrKühnův dětský pěvecký sborŠímová Marie [dab] (zpěv Věry Hrubé) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 09.02.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Učitel František Kmoch má děti i své povolání rád, ale ještě raději má hudbu. Po nocích hraje na tancovačkách nebo komponuje nové skladby a proto často zaspí a do školy přijde pozdě. Řídící učitel Kmocha varuje, už kvůli své dceři Cilince, která ho má ráda. On však dává přednost hudbě a Cilinka se provdá za jiného. Zemská školní rada Kmocha suspenduje. Kmoch se spolu s rodiči stěhuje do Kolína. Sestavuje kapelu, kterou jeho příznivec baron Hrubý doporučí pro silvestrovskou zábavu. Když operní pěvkyně Sittová zazpívá Kmochovu píseň, zalíbí se jeho hudba i kolínské honoraci. Přítomni jsou i manželé Kalašovi, jejichž dcery Pepička a Márinka Kmocha milují. Kmoch je brzy jmenován kapelníkem sokolské hudby v Kolíně, s níž úspěšně koncertuje v Brně. Po návratu se dozví, že Márinka zemřela. Ožení se s Pepičkou a brzy mají několik dětí. Se svou kapelou Kmoch úspěšně koncertuje ve světě a šíří slávu české hudby.
   František Kmoch is a teacher who likes children and his profession but his overriding passion is music. At night he plays at dances or writes songs and therefore often oversleeps and comes to work late. The school principal warns him about this. The principal's daughter Cilinka is fond of Kmoch but he prefers music and so she marries somebody else. The provincial inspectorate suspends Kmoch. Kmoch and his parents move to Kolín. He forms a band which his patron, baron Hrubý, recommends for the New Year's Eve festivities. When the opera singer Sittová sings one of Kmoch's songs, Kolín's upper crust take a liking to his music. Among them are Mr and Mrs Kalaš, whose daughters Pepička and Márinka are in love with Kmoch. He is appointed band leader of the Sokol organisation in Kolín, and a concert he directs goes down well in Brno. On his return he learns that Márinka has died. He marries Pepička and they soon have several children. Kmoch's band is successful on concert trips abroad where he spreads awareness of Czech music.