Tisíc za jednu noc  (A Thousand for One Night)
R: Jaroslav Svára V: Wolframfilm, 1932 N: divadelní fraška Stöpsel, Ernst Bach: divadelní fraška Stöpsel S: Karel TobisRuda Jurist K: Josef Bulánek Hu: Otto StránskýJosef Kumok; archivní – Strauss Johann ml.: převzatá Na krásném modrém Dunaji, Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Vltava), Josef KumokOtto Stránský: píseň Maličká, chceš být moje holčička, Otto StránskýJosef Kumok: píseň Modré s nebe Dir: Josef Kumok T: Karel TobisRuda Jurist Zp: Arno Velecký Arch: M. Chudoba St: Marie Bourová Zv: Alexander DemboJosef Zora H: Theodor Pištěk (továrník Otakar Nožička), Růžena Šlemrová (Matylda, Nožičkova manželka), Marie Grossová (Eva, Nožičkova dcera), Olga Augustová (zpěvačka a tanečnice Ossi), Arno Velecký (barový zpěvák Frank Verych), Karel Faltys (Václav Habr, Nožičkův přítel), Jiří Sedláček (Jára Doubek, Habrův synovec), Jiří Steimar (řidič u Roudenského Karel), Bedřich Bozděch (hotelový portýr), Luigi Hofman (ředitel hotelu), Alfred Baštýř (recepční), Emanuel Hříbal (číšník), Josef Waltner (vrchní v baru), Mario Karas (host v baru), Emil Dlesk (policejní komisař), Jan W. Speerger (detektiv), František Jerhot (detektiv), Saša Razov (detektiv), Fred Bulín (choreograf), Josef Sládek (policejní úředník), Ada Karlovský (velkostatkář Roudenský (pouze foto) Fo: 35 mm Ve: česká D: Wolframfilm Pr: 03.02.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Pan Habr a pan Nožička s dcerou Evou odjíždějí do Mariánských Lázní. Habr má přivést k rozumu synovce Járu, který zde utrácí peníze se zpěvačkou Ossi. Nožička si chce v Mariánských Lázních užít, ale na příkaz své energické manželky má nenápadně Evu seznámit s velkostatkářem Roudenským, kterého jí matka vybrala za manžela. Všechno se však vyvíjí zcela jinak. Eva se zamiluje do zpěváka Franka. Nožička prožije s Ossi milostnou romanci, ale zaplete se mu do ní nepravý Ossin manžel, šofér Karel, vydávající se za Roudenského. Aby se vyhnul skandálu, zaplatí mu Nožička raději 500 Kč. Komplikace však neberou konce a vrcholí příjezdem Nožičkovy manželky Matyldy. Všichni se pak scházejí u jednoho stolu, kde se Frank i Jára představí Matyldě jako Roudenští. Matylda zkoumá, jak jsou tito Roudenští příbuzní, a Nožička musí zaplatit Karlovi dalších 500 Kč, aby jeho dobrodružství zůstalo utajeno před paní Matyldou.
   Mr Habr goes to Mariánské Lázně with Mr Nožička and his daughter Eva. Habr is hoping to bring his son Jára to his senses, since he is frittering away his money with a singer called Ossi. Nožička wants to have fun in the spa town but his energetic wife has ordered him to tactfully get Eva acquainted with the large landowner Roudenský, whom she has selected to be her daughter's husband. But everything goes differently to what was expected. Eva falls for the singer Frank. Nožička has an affair with Ossi but gets mixed up with Ossi's false husbend Roudenský's chauffeur, the fraudster Karel who is posing as Roudenský. To avoid scandal Nožička pays him 500 crowns. But the complications, far from being resolved, culminate with the arrival of Nožička's wife Matylda. Everybody gathers around one table. Frank and Jára both introduce themselves to Matylda as Roudenskýs. Matylda checks to see if these Roudenskýs are related. Nožička has to pay Karel another 500 crowns so that his wife does not find out about his affair.