Teď zas my  (Now Us Again)
R: Čeněk Šlégl V: Sun, 1939 VV: Jan Gerstenberger N: Antonín DrvotaČeněk Šlégl S: Antonín DrvotaČeněk Šlégl AR: Antonín Drvota K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Do světa se rozletím, píseň Zelení hájové, píseň Pásla ovečky T: Čeněk Šlégl Zp: Ladislav HemmerJiřina ŠtěpničkováAlena Pospíšilovásbor dětský Arch: Bohumil Heš St: Božena Vališová Zv: Emanuel Formánek H: Jaroslav Marvan (majitel sklárny Vladislav Hložek), Ladislav Hemmer (ing.Jiří Hložek, syn majitele sklá), Jarmila Šmídová (Růžena, továrníkova druhá manželka), Alena Pospíšilová (Hanička, dcera továrníka Hložka), Jiřina Štěpničková (vychovatelka Haničky Amálka), František Kreuzmann (účetní v továrně Mazara), Alois Dvorský (korespondent Málek), Vladimír Hlavatý (učitel Kalina), Jaroslav Vojta (sklářský mistr Kuzma), Vladimír Salač (Kuzmův syn, školák), Jan W. Speerger (kočí), Richard Záhorský (dílovedoucí ve sklárnách), Ferdinand Jarkovský (sklář), Jan Skála (státní návladní), Čeněk Šlégl (předseda senátu), Josef Oliak (přísedící u soudu), Bohdan Lachman (přísedící u soudu), František Velebný (strážmistr), Karel Postranecký (zástupce strojírenské firmy), Marie Nademlejnská (písařka na stroji), Antonín Jedlička (školák Kroutil), Antonín Streit (úředník ve spořitelně), Ella Nollová (vězeňkyně) Fo: 35 mm Ve: česká D: Sun Pr: 21.04.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Továrník Hložek je v neustálém sporu se synem Jiřím. Jiří chce modernizovat továrnu, otec se bojí, že nové stroje připraví dělníky o práci. Zprávy o modernizaci továrny rozdělí zaměstnance na dva nepřátelské tábory. Aby zamezil nepokojům, nabídne Hložek synovi za jeho odchod peníze z dědictví po matce. K největším odpůrcům Jiřího patří dva starší zaměstnanci podniku - korespondent Málek a účetní Mazara. Ve snaze mladého muže kompromitovat, vsunou mu tajně do kapsy peníze, určené na mzdy. Jiří se domnívá, že peníze jsou od otce a ponechá si je. S penězi v ruce ho zahlédne mladá vychovatelka továrníkovy dcerky Amálka, která ho tajně miluje. Když na Jiřího padne podezření z krádeže, vezme Amálka vinu na sebe. Tehdy se v Málkovi a Mazarovi pohne svědomí. Účetní dokonce na Amálčinu záchranu obětuje vlastní úspory. U soudu je pak prokázána nevina Amálky i Jiřího. Po letech řídí Jiří zmodernizovanou továrnu se svou Amálkou.
   Factory owner Hložek is constantly at loggerheads with his son Jiří. Jiří wants to modernise the factory but his father fears new machinery will put some of his workers out of their jobs. The employees themselves are divided into two groups about reports of modernization of the factory. To ensure industrial peace Hložek offers his son money from his late mother's inheritance in return for leaving the factory. Two of Jiří's staunchest opponents in the factory are two old hands - the correspondent and the accountant. In an attempt to corrupt him they slip some money from wages into his pockets. Jiří assumes the money is from his father and so keeps it. Amálka, the young governess of Hložek's daughter, sees him with the money in his hands. Out of love for Jiří she takes the blame on herself when he is accused of theft. This arouses pangs of conscience in the correspondent and the accountant. The accountant even uses his own savings on Amálka's legal defence. In court Amálka and Jiří are found innocent. Years later we see Jiří managing the modernized factory with his wife Amálka.