Taneček panny Márinky  (Márinka's Dance)
R: Max Neufeld V: Elekta, 1935 VV: Julius Aussenberg N: opereta Hoheit tanzt Walzer, Alfred Grünwald: opereta Hoheit tanzt Walzer S: Max Neufeld K: Willy Goldberger Hu: Leo Ascher; archivní – Ludwig van Beethovenpřevzatá, Leo Ascherpřevzatá, Joseph Lannerpřevzatá, Johann Strausspřevzatá, píseň Ich liebe Dich, píseň Mein Herz Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: Irén ÁgaysborHans Jaray Arch: Štěpán KopeckýArthur Berger St: Jan KohoutAntonín Zelenka Zv: František ŠindelářJosef Zora H: Hans Homma (kníže Franz von Hohenau), Anna Kallina (kněžna Agnes, Franzova žena), André Mattoni (princ Georg, syn Franze a Agnes), Maria Balcerkiewicz (hraběnka Lubowska), Irén Ágay (princezna Marie zvaný Marika), Hans Jaray (kapelník Josef Langer), Alexander Fischer-Marich (opisovač not Hofer), Phillis Fehr (Liesl, Hoferova dcera), Camilla SpiraEugen NeufeldSylvia de Bettini Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 30.01.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Valčík je čerstvou novinkou a začíná teprve pozvolna pronikat do povědomí širších vrstev. Šlechta se nad ním zatím tváří pohrdavě a považuje jej za opovrženíhodnou zábavu pro lid. Kapelník Josef Langer sklízí se svými valčíky bouřlivé úspěchy v Prátru. Tomuto okouzlení však nepropadají pouze měšťané, mnohá vznešená dáma tady ráda protančí inkognito celou noc. Mezi takové patří také princezna Marie, kterou přitahuje nejen valčík, ale i jeho autor Langer. Marie je však zasnoubena s princem Jiřím, který ji nechce ztratit. Pro četné intriky se dívka s Langerem rozejde, ale když kapelník hraje u hraběnky Lubovské, znovu podlehne kouzlu jeho hudby, dá se do tance a tím vyvolá skandál. Zničený Langer opustí večírek, ale vzápětí zjistí, že v témže domě jako on bydlí slavný Beethoven, který právě komponuje valčík. Langerovo umění tak konečně dochází cti a v povznášejících tónech Beethovenova nesmrtelného valčíku "Mám tě rád" nalézá příběh své šťastné rozřešení.
   The waltz is a novelty and the craze is beginning to spread. The nobility still looks down on it as a contemptible entertainment for commoners. Band leader Josef Langer is having enormous success with his waltzes in Prater park, Vienna. But it's not just the urban middle classes who are addicted to the dance: many high-born ladies also like to whirl the night away, incognito. One such is princess Marie who is irresistibly attracted not only by the waltz but also the waltz master Langer. But Marie is engaged to prince Georg - who does not intend to lose her. After several intrigues Marie stops seeing Langer, but when he plays for Countess Lubovská she again falls under the spell of the music and she dances, causing a scandal. Langer leaves the soirée but learns that Beethoven is residing at that very house and is himself composing a waltz. Langer's art thus at last becomes respectable, and the film's happy ending comes about to the sound of Beethoven's immortal waltz Ich liebe dich.