Švanda dudák  (Švanda, the Bagpiper)
R: Svatopluk Innemann V: Kinofilm Brno, 1937 VV: František Jerhot N: divadelní hra Strakonický dudák S: Karel HašlerSvatopluk Innemann K: Karel DeglVáclav Hanuš Hu: Erno Košťál; archivní – Erno Košťál: píseň Peníze jsou pány světa, Erno Košťál: píseň Celý svět je jako koule, Erno Košťál: píseň Na tom našem dvoře, Erno Košťál: píseň Po vrchu se všechno leskne, Erno Košťál: píseň Měl jsem holku a už nemám, píseň Nevdávej se, má panenko, píseň Zelení hájové, píseň Holka modrooká, píseň Hop, holka, svlíkej kabát (Vrták), píseň Zadudej, dudáčku, zadudej, píseň Marjánko, Marjánko, píseň Nemá pole, nemá role Nahr: Orchestr F.O.K. T: Josef Kajetán Tyl Zp: Theodor PištěkJosef GrussJaroslav Gleichsbor mužskýJiří Dohnal Arch: Alois Mecera St: Svatopluk Innemann Zv: Richter Hans (3) NT: Lorenc Op: Karel Hašler H: Jiří Dohnal (dudák Švanda), Helena Bušová (Dorotka Trnková), Jaroslav Marvan (hajný Trnka, Dorotčin otec), Theodor Pištěk (muzikant Kalafuna), Betty Kysilková (Kordula, Kalafunova žena), Jaroslav Gleich (zpěvák, Švandův přítel), Miloš Hajský (houslista, Švandův přítel), Josef Gruss (Pantaleon Vocílka), Karla Oličová (princezna Zulika), Stanislav Neumann (sultán, Zuličin otec), Otto Rubík (princ Alamír, snoubenec Zuliky), Božena Svobodová (kněžna), Karel Jičínský (panský správce), Jan W. Speerger (chasník v hospodě), Josef Kotalík (vysloužilec Šavlička), Josef Steigl (písař ze zámku pan Johan), Darja Hajská (Terezka, matka Johanova dítěte), Bohdan Lachman (komorník ze zámku), Němec Karel (2) (hostinský v Cařihradu), F.X. Mlejnek (kouzelník), Elsa Vetešníková (odaliska), Vladimír Pospíšil-Born (velitel princovy stráže), Jan Černý (žalářník), Frank Rose-Růžička (člen popravčí čety), Václav Mlčkovský (hospodský), Josef Sládek (návštěvník hospody), Ferdinand Kohout (návštěvník hospody), Filip Balek-Brodský (návštěvník hospody) Chor: Jelizaveta Nikolská Fo: 35 mm Ve: česká D: Kinofilm Brno Pr: 30.07.1937 © Národní filmový archiv 
 
   V rodině muzikanta Kalafuny byl vychován nalezenec Švanda. Mladík hraje jako dudák na zábavách, ale je příliš chudý na to, aby se mohl oženit se svou dívkou Dorotkou. Její otec, hajný Trnka, by ji raději provdal za zámeckého písaře. Inspirován řečmi vysloužilého vojáka odchází Švanda do Turecka, aby rozesmál smutnou princeznu. V Cařihradě se k němu přidá mazaný krajan Vocílka, který se stane jeho tajemníkem. Švanda princeznu pobaví a ta se rozhodne vzít si ho za muže. Sultán Švandu bohatě odmění a se sňatkem souhlasí. Dorotka, které se stýskalo po Švandovi, dorazí v doprovodu Kalafuny do paláce. Vocílka prohlásí Dorotku a Kalafunu za blázny a protože je vystrašený Švanda nebrání, jsou oba zatčeni. Zanedlouho princ Alamír, ženich princezny Zuliky, dá zatknout i Švandu a odsoudí ho k smrti. Vocílka mezitím uteče s penězi. Švanda se zachrání před popravou hrou na dudy a vrátí se do vesnice. Dorotka, která se také vrátila domů, se na Švandu hněvá. Švanda ze žalu odejde hrát do Prahy. Tam se setká s kněžnou, která mu naznačí, že je jeho ztracenou matkou. Daruje Švandovi své panství a on se konečně může oženit s milovanou Dorotkou.
   Kalafuna the musician brings up an orphan called Švanda in his family. The lad plays the bagpipes at various festivities but he is too poor to be able to marry his girlfriend Dorotka. Her father, Trnka, gamekeeper at a stately home, would prefer his daughter to marry the clerk. Inspired by the tales told by a retired soldier, Švanda goes off to Turkey to make a reputedly sad princess laugh. In Constantinople he is joined by a wily fellow Czech, Vocílka, who becomes his secretary. He manages to make the miserable princess chuckle and she then decides to marry him. The Sultan generously rewards Švanda and consents to the marriage. At this time Dorotka, who has been missing Švanda, arrives at the palace with Kalafuna. Vocílka declares that Dorotka and Kalafuna are insane and, the terrified Švanda not defending them, they are both thrown into gaol. Soon prince Alamír, bridegroom of princess Zulika, has Švanda arrested and condemns him to death. Vocílka escapes with the money. Švanda saves himself from execution by playing his bagpipes. Dorotka, who is also allowed to leave, is angry with Švanda. He goes to play in Prague. There he meets a princess who tells him she is his long-lost mother. She gives him her domain and he is able to marry his beloved Dorotka.