Švadlenka  (The Seamstress)
R: Martin Frič V: Ufa, 1936 VV: Josef Stein N: Olga Scheinpflugová S: Václav Wasserman AR: Walter SchorschAntonín Kubový K: Ferdinand Pečenka Hu: Julius Kalaš; archivní – píseň Sláva, sláva, vlasti milená Zp: sbor dívčí Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Lída Baarová (švadlenka Líza Bártová), Theodor Pištěk (hodinář Bárta, Lízin otec), Ludmila Babková (Lízina matka), Hugo Haas (pařížský král módy François Lorrai), Bedřich Veverka (Alfons, Lorrainův sekretář), Adina Mandlová (Mici, Lorrainova milenka), Růžena Šlemrová (majitelka salonu "Yvette"), Věra Ferbasová (švadlenka Tonka), Václav Trégl (školník Houžvička, otec Tonky), Vladimír Borský (majitel továrny na auta Jan Tomáš), Jaroslav Marvan (profesor učitelského ústavu), Eman Fiala (noční hlídač), Čeněk Šlégl (reportér), Milka Balek-Brodská (příbuzná Lízy), Miloš Šubrt (příbuzný Lízy), Eliška Jílková (příbuzná Lízy), Pavla Stolzová (hostinská), Němec Karel (2) (telegrafní posel), Jan W. Speerger (krejčí Jana Tomáše Krejčího), Darja Hajská (švadlenka s copy), Jožka Šaršeová (švadlenka), Eliška Pleyová (modelka), Julius Baťha (vrátný v hotelu Imperial), Václav Menger (průvodčí v autobusu), Eduard Šimáček (novinář), Rudolf Stahl (novinář), Felix Kühne (novinář), Jiří Hron (novinář), Gina Hašler (šofér), Jindřich Plachta (fotograf), Václav Štrup (listonoš), Alois Dvorský (majitel starého auta), Jan Sinnreich (učitel), Frank Rose-Růžička (automontér) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 27.11.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Talentovaná návrhářka Líza Bártová se učí v Praze v salonu "Yvette" švadlenou společně s kamarádkou Tonkou. Jednou se Líza seznámí s mladým mužem, který se představí jako Jan Tomáš Krejčí, a ona ho proto považuje za kolegu. Do Prahy přijíždí pařížský módní tvůrce Francois Lorrain, kterému se zalíbí Líziny módní návrhy a za nízkou cenu je od ní odkoupí. Líza se sblíží s Tomášem a Tonka chodí s Lorrainovým sekretářem Alfonsem. Jednou najde Tomáš u Lízy dopis od Lorraina a ze žárlivosti se s ní rozejde. Také Lorrain se domnívá, že Tomáš je krejčí. Aby Lorrain nepřišel o Líziny levné módní návrhy, namluví Lorrainova milenka Mici Líze, že Tomáš je otcem jejího, ve skutečnosti neexistujícího, dítěte. Zklamaná Líza odjíždí s Lorrainem autem do Paříže. Cestou zahlédne na automobilové továrně jméno majitele - Jan Tomáš Krejčí. Překvapeně vykřikne a vůz havaruje. Dělníci i Tomáš spěchají pasažérům na pomoc. Celé nedorozumění se nečekaně a rychle vyjasní. Z Lorraina, který leknutím zapomene mluvit francouzsky, se vyklube krejčí z Vokovic.
   Talented fashion designer Líza Bártová is training to be a dressmaker in the Yvette salon, Prague, with her friend Tonka. One day she meets a young man who introduces himself as Jan Tomáš Krejčí, whom she takes, because of his last name (meaning "Tailor"), to be a colleague. The Parisian fashion designer Francois Lorrain, visiting Prague, likes Líza's designs and buys them from her at a low price. Lorrain keeps a demanding lover, Mici. Líza becomes close friends with Tomáš and Tonka starts to go out with Lorrain's secretary Alfons. Tomáš happens to find a letter from Lorrain to Líza and in a fit of jealousy leaves her. Lorrain also thinks Tomáš is a taylor. So as not to lose Líza's cheap designs, Mici tells her Tomáš is the father of her (in fact non-existent) child. Líza, disappointed, goes by car to Paris with Lorrain. On the way she notices a car factory which bears the name Jan Tomáš Krejčí. She screeches in surprise and Lorrain crashes. The factory hands and Tomáš run out to help. The misunderstandings are quickly cleared up. Lorrain, who in shock forgets how to speak French, turns out to be a tailor from Vokovice.