Šťastnou cestu  (Happy Journey)
R: Otakar Vávra V: Lucernafilm, 1943 VV: Vilém BrožOldřich Papež N: Olga Horáková S: Otakar VávraVilém Werner AR: Eduard Šimáček K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Vábí mě dívčí smích, Jiří Srnka: píseň Komu se svěřím, Jiří Srnka: píseň Sbírám jen kvítí Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Adina Mandlová (prodavačka Helena Truxová), Jiřina Štěpničková (prodavačka Anna Waltrová-Ortová), Hana Vítová (prodavačka Milena), Nataša Gollová (prodavačka Fanynka), Jana Dítětová (učednice Boženka), Otomar Korbelář (průmyslník Jan Klement), Eduard Kohout (komisionář Viktor Zych, přítel Hel), Vítězslav Vejražka (číšník Martin, snoubenec Mileny), Karel Hradilák (automobilový zástupce Fred Valenta), František Kreuzmann (falešný hráč Pepa Hodek), Nelly Gaierová (milenka Pepy Hodka), Jaroslav Marvan (ředitel obchodního domu), Míla Pačová (ředitelka prodejního oddělení Vack), Meda Valentová (vedoucí oddělení), Vladimír Řepa (kavárník Fikar), Ladislav Pešek (pomocný režisér Hubáček), Zdeněk Řehoř (zaměstnanec obchodního domu), Otto Kinský (nesmělý zákazník), Marie Vildová (zákaznice), Darja Hajská (zákaznice), Bobina Prošková (prodavačka), Václav Pata (číšník), Vilém Werner (opilý host), Jaroslav Balcar (fotograf), Antonín Kandert (ředitel baru), Julius Baťha (vrchní v "Boccacciu"), Anna Steimarová (Boková), Milada Matasová (host u Zycha), Alois Peterka (Bok, host u Zycha), Naděžda Vladyková (host u Zycha), F.X. Mlejnek (host v "Boccacciu"), Václav Pecián (hráč v herně), Ferdinand Jarkovský (hráč v herně), Antonín Jirsa (hráč v herně), Vítězslav Boček (donašeč v herně), Vladimír Hlavatý (hráč v herně), Zdeněk Šavrda (hráč v herně), Vladimír Pospíšil-Born (hráč v herně), Viktor Socha (číšník), Antonín Jedlička (pikolík), Miloslav Svoboda (druhý pomocný režisér), Gustav Hilmar (tajný), Jaroslav Orlický (tajný), Bohuš Záhorský (policejní inspektor), Jindřich Láznička (zřízenec v ateliéru), Antonín Dekoj (zřízenec v ateliéru), Ella Nollová (posluhovačka u Zycha), Ladislav Janeček (úředník v bance), Marie Rýdlová (uklízečka v obchodním domě), František Klika Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 25.12.1943 © Národní filmový archiv 
 
   Velký obchodní dům je plný zákazníků, kteří vybírají, zkoušejí a nakupují a které s úsměvem obsluhují mladé prodavačky. Každá z nich má svůj osud a každá jde vlastní cestou za štěstím. Lehkomyslná Helena vsadí vše na jednu kartu. Doufá, že si ji vezme Viktor, který ji tajně vydržuje. Ten se však bohatě ožení s jinou a Helena, která byla pro nedochvilnost propuštěna z práce, spáchá sebevraždu. Rozvážná Anna, poznamenaná tragédií prvního manželství, najde nový smysl života ve sňatku s ovdovělým Klementem. Milena obtížně šetří spolu se snoubencem, číšníkem Martinem, aby se mohli vzít. Martin je sveden vidinou rychlého zisku a obviněn z defraudace. Milena ho však neopustí a dodá mu odvahu začít znovu. Ztřeštěná Fanynka touží po filmové slávě, ale nakonec se smíří s místem švadleny ve filmových ateliérech. Učednice Boženka má zatím vše před sebou - budoucí zklamání i budoucí radosti. Dívky se loučí a na jejich místa přicházejí nové prodavačky.
   A big department store is full of customers selecting, trying on and buying things. They are being served by smiling sales assistants, each of whom has her own destiny and is pursuing her own path to happiness. Helena is hoping Viktor, who is secretly keeping her, will marry her. But he marries another woman and Helena, sacked for unpunctuality, kills herself. Anna, who suffered a tragic first marriage, finds new meaning in life in marrying the widower Klement. Milena and her lover Martin, a waiter, are saving carefully so that one day they can marry. Martin, seduced by the prospect of easy money, is convicted for fraud. But Milena does not abandon him and gives him courage to start over again.The slightly loony Fanynka dreams of being a film star but eventually is satisfied with a position as dressmaker in a film studio. New girl Boženka still has everything ahead of her - future disappointments and future joys. The girls say goodbye to each other and new assistants arrive to replace them.