Škola základ života  (School Is the Foundation of Life)
R: Martin Frič V: Ufa, 1938 VV: Procházka Antonín (výroba) N: kniha Škola základ života, Jaroslav Žák: divadelní hra Škola,základ života S: Václav Wasserman K: Jan Stallich AK: Jaromír Holpuch Hu: Julius Kalaš; archivní – Jaroslav Mottl: píseň Maminko, mámo Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jaroslav Mottl Zp: Ladislav Pešek Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: Vilém Taraba H: Theodor Pištěk (ředitel reálného gymnázia), Marta Májová (Anna, manželka ředitele gymnázia), František Kreuzmann (profesor latiny Lejsal, třídní sep), Milada Smolíková (Lejsalová, manželka latináře), František Smolík (profesor přírodopisu Gábrlík), Ladislav Boháč (profesor francouzštiny Bartoš), Jaroslav Marvan (profesor češtiny Kolísko), Václav Trégl (profesor matematiky Ludvík Koďouse), Karel Postranecký (profesor dějepisu Mykiska), Čeněk Šlégl (profesor tělocviku Lusk), Marie Burešová (suplující profesorka Božena Lachou), Lola Skrbková (profesorka přírodopisu Suchánková), Gustav Hilmar (školník Mleziva), Jaroslav Průcha (nezaměstnaný dělník Jindřich Benet), Antonín Novotný (septimán Jindra Benetka), Karel Jičínský (továrník Krhounek), František Filipovský (septimán Ludvík Krhounek), Miloš Šubrt (kantinský Hájek), Věra Gabrielová (septimánka Máňa Hájková), Ladislav Pešek (septimán Áda Čuřil), R.A. Strejka (septimán Tonda Holous), Zorka Janů (septimánka Jiřina Nováková), Zdeňka Baldová (matka kvintána Živného), Milivoj Uzelac (septimán), Antonín Padrlík (septimán), Vladimír Cikán (septimán), Jarmila Holmová (septimánka), Ladislav Velíšek (kvintán), Josef Kemr (tercián Vávra), Václav Piskáček (otec terciána Vávry), Vladimír Salač (sekundán), Marie Pilská (matka sekundána, hraného V.Salačem), František Roland (zemský školní inspektor Randa), Alois Dvorský (profesor), Leopold Horešovský (číšník), Dagmar Appelová (holčička), Milena Velíšková (septimánka), Marie Přikrylová (matka studenta Řeháka), František Šimon (reportér přeborů), Jaroslav Palát (septimán Boukal), Frič Martin [dab] (hlas z rozhlasu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 11.11.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Septimáni reálného gymnázia v Přívlakách se chystají na sportovní závody o středoškolský pohár. Šplhoun Krhounek předá třídnímu profesorovi Lejsalovi výtisk časopisu Řev septimy, v němž jsou profesoři líčeni v poněkud komickém světle. Z celého profesorského sboru se dokáží humorným charakteristikám zasmát jen dva - mladý profesor Bartoš a starý moudrý profesor Gábrlík. Ostatní trvají na přísném potrestání viníka. Autor se nepřihlásí a třída má zakázanou účast na závodech. Studenti bojují s učivem i profesory, někdy musí vypomoci i rodiče svými intervencemi. Nejnadanější student Benetka napsal v domácí úloze na volné téma dosti ostrou kritiku poměrů na gymnáziu. Přísný češtinář je přesvědčen, že Benetka je zároveň autorem Řevu septimy. Benetka nařčení odmítne, přesto je kvůli svým názorům v domácím úkolu navržen na vyloučení ze školy. Po Bartošově výzvě se přihlásí autor časopisu, primus třídy Boukal. Studenti mohou odjet na závody a zásluhou Benetky vyhrají. Profesoři mezitím odhlasovali jeho vyloučení. Nemajetný Benetka však může dostudovat na jiné škole. Potřebné peníze mu poskytne profesor Koďousek, který tak chce odčinit svou roztržitost při hlasování profesorského sboru o Benetkově vyloučení.
   Seventh form pupils at a grammar school in Přívlaky are preparing for a secondary school sports competition. Class creep Krhounek gives the class teacher Lejsal a copy of the seventh form's magazine Roar. Of all the teachers, only two are able to laugh at the humourous descriptions of them - the young teacher Bartoš and the old and wise teacher Gábrlík. The others insist on severe punishing the culprit. The author does not own up and consequently the whole class is punished by being banned from taking part in the schools competition. The most gifted pupil, Benetka, rather sharply criticises the school in a homework essay on a subject of his choice. The strict Czech language teacher is convinced Benetka is the author of the school magazine. Benetka denies the charge but his expulsion from school is proposed anyway on account the views he expounded in his essay. Bartoš the teacher calls on the author of the school magazine to come forward, and Boukal, top of the class, admits to writing it. The pupils are now allowed to take part in the contest and thanks to Benetka they win. In the meantime however the teachers vote to expell him. Though poor, Benetka is able to complete his education at another school because the necessary money is given to him by Koďousek, a teacher who wants to