Šenkýřka U divoké krásy  (The Innkeeper "U divoké krásy")
R: Svatopluk Innemann V: Meissner, 1932 N: divadelní hra Románek na horách S: Josef SkružnýElmar Klos AR: František Jerhot K: Václav Vích Hu: Jára Beneš; archivní – Eman Fiala: píseň Jen jedno srdce mám, Eman Fiala: píseň Když tě něco bolí, tak vem to holí T: Jaroslav Mottl Zp: hlas mužský (gramofonová deska)Fanda MrázekZdena Kavková Arch: Vilém RittershainFerdinand Fiala St: Svatopluk Innemann Zv: Josef Zora H: Jaroslav Marvan (továrník Konrád), Ludmila Babková (Konrádova choť), Lída Baarová (Eva, dcera Konrádových), Milada Gampeová (vychovatelka Marta), Mirko Eliáš (ředitel továrny Kamil Hojer), Fanda Mrázek (řidič u Hojera Toník), Zdena Kavková (šenkýřka Maryna Hurbanová), Josef Rovenský (hostinský Kytličko), Theodor Pištěk (starosta Parkoš, strýc Maryny), Doďa Pražský (průvodce Čedoku), Jan W. Speerger (turista karbaník), Jan Richter (turista karbaník), Josef Graas (turista karbaník), Karel Schleichert (bača), Novák Josef (3) (turista), Scheyba (turista), Ferry Víšek (podomek Josífek) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner © Národní filmový archiv 
 
   Eva, dcera továrníka Konráda, uteče z domova, protože se nechce smířit s novým sňatkem svého otce. Když se konečně odhodlá k návratu, spadne do jednoho z tatranských jezírek. V hostinci U divoké krásy jí šenkýřka Maryna půjčí své šaty. V té době navštíví hostinec mladý ředitel Konrádovy továrny Kamil se svým šoférem Toníkem. Toník si brzy získá náklonnost Maryny, kterou považuje za Evinu zaměstnankyni. Kamilovi se zalíbí Eva, kterou podle oblečení pokládá za hostinskou, a chce ji políbit. Eva s polibkem souhlasí, ale jen za předpokladu, že se stane Kamilovou ženou. Když jí Kamil vysvětlí, že se nemůže oženit s obyčejnou hostinskou, rozhodne se Eva mladíka vytrestat. Předstírá, že uvažuje o nabídce k sňatku s postarším vdovcem Kytličkem. Od svatby s ním ustoupí, jen když jí Kamil dá písemný slib, že se s ní ožení. Rozhněvaný Kamil odjíždí. Cestou si však uvědomí, že Evu miluje. Vrátí se a Evinu podmínku přijme. V hostinci se objeví Marynin strýc, který kvůli záměně obou žen nemůže pochopit, kdo si vlastně koho bere. Naštěstí přijíždí Evin otec a všechno dá k všeobecnému uspokojení do pořádku.
   Eva, daughter of factory owner Konrád, runs away from home because she cannot accept her father's remarriage. When she finally decides to return home she falls into a lake in the Tatra mountains. The innkeeper in the tavern "U divoké krásy", Maryna, lends Eva a dress. At this time Kamil, the young director of Konrád's factory, visits the pub with his chauffeur Toník. Toník soon wins over Maryna, whom he takes to be Eva's employee. Kamil falls for Eva, whom he thinks a innkeeper because of her clothes, and tries to kiss her. Eva consents to the kiss so long as Kamil then marries her. When Kamil explains that he cannot marry a common publican, Eva decides to punish the young man. She pretends she is considering an offer of marriage made her by Kytličko, a widow considerably older than her, and that she will only turn Kytličko down if Kamil pledges in writing to marry her. Kamil loses his temper and leaves. On the way, however, he realises he loves her. He returns and accepts Eva's condition. Maryna's uncle then comes into the tavern and, because of the women's confusion, he cannot understand who is marrying who. Luckily Eva's father arrives and puts everything in order to the satisfaction of everybody.