Svět patří nám  (The World Belongs to Us)
R: Martin Frič V: AB, 1937 VV: Josef Stein N: divadelní hra Rub a líc S: Formen AR: Walter SchorschGina HašlerEduard Šimáček K: Otto Heller Hu: Jaroslav Ježek; archivní – Jaroslav Ježek: píseň Stonožka, Jaroslav Ježek: píseň Svět patří nám, píseň Ať žije Bernardek Lion, Jaroslav Ježek: píseň Early Morning Mist, Jaroslav Ježek: píseň World is Our Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jiří VoskovecJan Werich Zp: Jiří VoskovecJan Werichsbor Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Jiří Voskovec (kamelot), Jan Werich (kamelot), Vladimír Šmeral (Josef Forman alias Lionel), Adina Mandlová (hlasatelka Noelova rozhlasu Markét), Bohuš Záhorský (vůdce gangsterů Dexler), Jaroslav Průcha (technický ředitel Antonín Hart), Miroslav Svoboda (Berger, člen Lionovy bandy), L.H. Struna (Holister, člen Lionovy bandy), Zdeněk Štěpánek (guvernér státu), Karel Dostal (tajemník firmy Noel), František Černý (dělník Bidon), František Filipovský (dělník Pinker), Emanuel Kovařík (zaměstnanec u Noelů), Jiří Hron (zaměstnanec u Noelů), Jarmila Švabíková (dělnice u Noelů), Mirko Eliáš (dělník u Noelů), Gustav Hilmar (člen stávkového výboru), Alfred Baštýř (člen ústředního výboru pracujících), Josef Oliak (člen ústředního výboru pracujících), Vladimír Smíchovský (člen ústředního výboru pracujících), Nita Romanečová (postřelená dělnice), Jaroslav Sadílek (nezaměstnaný), Jan W. Speerger (člen Noelovy bandy), Michel Elaguine (člen Noelovy bandy), Jaroslav Tryzna (člen Noelovy bandy), Anna Vávrová (stařenka v noclehárně "U přístavu"), Jaroslav Kopecký (host pojídající husu v automatu), Jindřich Fiala (návštěvník panoptika), František Beranský (návštěvník panoptika), Růžena Pokorná (návštěvnice panoptika), Gina Hašler (filmař v závěrečné scéně), Martin Frič (filmař v závěrečné scéně), Jarka Pižla (divák v panoptiku), Lamač Karel [dab] (hlas z rádia) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 30.07.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Stát zasáhla hospodářská krize. Dělníci vedení Formanem se dostávají do sporu s koncernem Noel, jehož zájmy hájí teroristé. Je vyhlášena stávka, do které se připletou dva kameloti. Koncern se dohodne s ústředím, stávka je prohrána a dělníci propuštěni. Demokratická vláda země je ohrožena a připravuje se puč. Na obranu proti puči hledají všichni zbraně, uložené kdesi v továrně. Skladiště zbraní objeví náhodně kameloti, když hledají něco k jídlu. Místo konzerv však najdou ruční granáty. Nešikovnou manipulací dojde k výbuchu a rozpoutá se boj s teroristy. Mezitím Forman s guvernérovou pomocí získá na stranu práva policii. Kameloti přelstí teroristy a předají je do rukou policie. V tovární hale probíhá pietní akt za dva neznámé kamarády, kteří objevili skladiště zbraní a v boji zahynuli. Kameloti netuší, že se jedná o ně, a radostně se připojí k dělníkům.
   The state is experiencing economic crisis. Workers led by Forman are in conflict with the Noel concern whose interests are defended by terrorists. A strike is announced, and two newspaper vendors get caught up in it. The concern reaches an agreement with headquarters, the strike collapses and the workers are laid off. The democratic government is under threat; a putsch is being prepared. To defend the state against the putsch everybody goes looking for the weapons that are stored somewhere in the factory. The weapons store is discovered accidentally by the newspaper vendors who are looking for something to eat. Instead of tinned food, they find hand grenades. One of these is mishandled, there is an explosion, and a battle starts with the terrorists. Meanwhile Forman has obtained the powers of the police with the governor's assistance. The newspaper vendors outwit the terrorists and hand them over to the police. In the factory hall a commemoration is held for the two unknown comrades who found the weapons but died in the fighting. The vendors, not realising it is them, happily join the workers.