Svět bez hranic  (World without Frontiers)
R: Julius Lébl V: Paramount, 1931 N: divadelní hra Télévision K: Harry Strandling H: Theodor Pištěk (finančník Stefan), Máňa Ženíšková (Jana, zaměstnankyně u Stefana), Marie Ptáková (Bártová, Janina matka), Jiří Hron (vynálezce Ondřej Linecký), Robert Ford (televizní inženýr), Otto Podrabský Fo: 35 mm Ve: česká D: Paramount © Národní filmový archiv 
 
   Mladý vynálezce Ondřej Linecký bydlí v podnájmu u domovnice Bártové, do jejíž dcery Jany je zamilován. Podaří se mu vynalézt přístroj na televisi (vidění na dálku), ale potřebuje finančníka k praktickému využití přístroje. Jana ho doporučí svému zaměstnavateli Stefanovi, který po zkoušce s přístrojem, zachycujícím scény ze všech světadílů, si přivede svého inženýra, aby se zmocnil tajemství vynálezu a podvedl tak Lineckého. Jana žádá Stefana, aby podepsal smlouvu s Lineckým. Stefan si však klade podmínku, že se Jana stane jeho milenkou. Když Jana odmítne, Stefan ji ohrožuje, ale výstup mezi nimi je zachycen přístrojem Lineckého. Linecký přispěchá Janě na pomoc a kompromitovaný Stefan s ním podepíše výhodnou smlouvu. Linecký se teď může oženit s Janou. (Podle dobového popisku)
   The young inventor Ondřej Linecký lives in lodgings with Mrs Bártová, the caretaker. He is in love with Mrs Bártová's daughter, Jana. He invents a televisual device but needs to find somebody to provide the necessary financial backing for development of the machine. Jana recommends him to her employer Mr Stefan. Stefan, after testing the device and seeing images from all over the world, summons his technician whom he wants to find out the secret of the invention, thus deceiving Linecký. Jana asks Stefan to sign an agreement with Linecký; Stefan says he will if Jana becomes his lover. Jana refuses and Stefan threatens her, but their meeting is captured on Linecký's television. Linecký rushes to Jana's aid, and Stefan, thus compromised, signs an agreement that is advantageous to Linecký. Now Linecký can marry Jana. (According to promotional material issued at the time the film was made.)