Svátek věřitelů  (Creditors' Day)
R: Gina Hašler V: Lucernafilm, 1939 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Svátek věřitelů S: Rudolf Madran-VodičkaBohuslav Čepelák AR: Antonín Kubový K: Josef Střecha Hu: Jiří Fiala Arch: Karel Petr Adam St: Gina Hašler Zv: František Šindelář H: Jaroslav Marvan (advokát JUDr.Losman), Jindřich Plachta (solicitátor Kolčava), Raoul Schránil (ing.Menšík), Čeněk Šlégl (bankéř Hegner), Růžena Šlemrová (bývalá Hegnerova žena), Božena Šustrová (Věra Navrátilová, neteř paní Hegne), Jarmila Holmová (JUDr.M.Vraná,koncipientka u JUDr.L), L.H. Struna (kasař Tonda Lupínek), Eliška Pleyová (tanečnice Zuzi), František Černý (vinárník Václav Trachta), Stanislav Neumann (krejčí Pavelka), Jindřich Láznička (sluha u Hegnera Souček), Ella Nollová (věřitelka Machačová), Karel Postranecký (vrtmistr Zázvorka), Hrdličková Marie (2) (komorná paní Hegnerové), František Haller (vrchní v baru "Hollywood"), Vladimír Smíchovský (věřitel), Antonín Jirsa (věřitel), Miloš ŠubrtVladimír RůžičkaOrchestr R.A.Dvorského Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 13.10.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Advokát Losman a bankéř Hegner se spojili k velkému podvodu. Bankéř koupil naftová pole, o kterých dobře ví, že na nich žádná nafta není. Přesto vnutil akcie tohoto podniku mnoha lidem, které předtím spekulacemi připravil o peníze. Losman věřitele ubezpečuje, že je vše v pořádku, ačkoliv chystá s Hegnerem vyhlášení bankrotu. Akcie vnutí i Hegnerově rozvedené ženě náhradou za její věno a její neteři místo dědictví po otci. Losmanův solicitátor Kolčava, poctivý a naivní muž, postupně zjišťuje, jak bezcharakterní je jeho zaměstnavatel. Podvodníci, tlačeni věřiteli, se rozhodnou k urychlené akci. Losman dá Kolčavovi výpověď a doporučení na místo pokladníka u Hegnera. Bankéř předá Kolčavovi hotovost tři miliony korun a tajně objedná kasaře, který má peníze ve fingované loupeži ukrást. Kolčava však peníze uschová jinde. Hegnera, spoutaného lupičem, donutí k podepsání souhlasu a uspořádá svátek věřitelů, kdy jsou všem vráceny podvodně vylákané peníze.
   The lawyer Losman and the banker Hegner have teamed up to commit a big swindle. The banker has bought an oil field, knowing well there is no oil there. Nevertheless he forced many people to buy shares in the enterprise - people who have lost money through his speculations before. Losman assures the shareholders that everything is in order, but in fact he is preparing to declare Hegner's bankruptcy. He also forces shares upon Hegner's ex-wife as compensation for her marriage portion and upon her niece instead of an inheritance from her father. Losman's legal assistant Kolčava, an honourable but naive man, slowly begins to realise how characterless his employer is. The swindlers, hounded by creditors, decide to speed up their operation. Losman gives Kolčava his notice but recommends him as a cashier with Hegner. The banker hands over three million crowns in cash to Kolčava and secretly orders a safebreaker to come and steal the money in a staged robbery. But Kolčava hides the money in a different place. He forces Hegner, who has been tied up by the robber, to sign his agreement to a creditors' meeting at which all the wrongfully gained money will be returned.