Svatební cesta  (Honeymoon Journey)
R: Vladimír Slavínský V: Slavia-film, 1938 VV: Jan Sinnreich N: Vladimír SlavínskýRudolf Kautský S: Vladimír SlavínskýRudolf Kautský AR: Antonín Kubový K: Jan Roth Hu: Luděk Pacák; archivní – Luděk Pacák: píseň Až budem sami (Svatební valčík)Luděk Pacák: píseň Až budem sami (Svatební valčík) T: Karel Melíšek Zp: František Krištof-VeselýOldřich KovářMandlová Adina [dab]Gerová Eva [dab]Strnad Stanislav (herec) [dab] Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Eva Gerová (Helena Čejková rozená Frýdlová), Růžena Šlemrová (Helenina matka), Adina Mandlová (herečka Káťa Holanová), František Krištof-Veselý (profesor Artur Čejka), Marie Ptáková (Blažková, Čejkova bytná), Strnad Stanislav (herec) (mistr šermu Evžen Gregor), Jan W. Speerger (strýc Petr), Milada Gampeová (teta Emilie), František Paul (Tonelli, učitel šermu), Karel Postranecký (vrchní číšník v Carltonu), Vladimír Pospíšil-Born (ředitel hotelu Carlton Lorenz), Václav Piskáček (portýr v Carltonu), Vladimír Štros (průvodčí ve vlaku), Marie Přikrylová (pasažérka ve vlaku), Josef Steigl (spící pasažér), Jan Černý (železničář), Miroslav Kryštof-Kutina (Jiří, Čejkův příbuzný), Drahomíra Hůrková (služka Věra Rohlíčková), Robert Ford (ředitel divadla, Evženův otec), Josef Bělský (tajemník Velké zpěvohry Mudroch), Miloš Šubrt (divadelní sluha), Jiří Hron (šofér), Josef Kotalík (host na svatební hostině), L. Procházková (host na svatební hostině), Oldřich Kovář (herec Velké zpěvohry), Lída Klímová (herečka Velké zpěvohry), Josef Kobík (hotelový holič), Ada Dohnal (vrchní číšník), Lída Slavínská (host v hotelu), Jana Romanová (přítelkyně u vlaku), Fanča Lopatová (přítelkyně u vlaku), Marie Geblerová (přítelkyně u vlaku), Jaroslav Bráška (divák ve Velké zpěvohře), Viktor SochaOrchestr Joe Venclů Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 28.10.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Helena Frýdlová se chystá ke sňatku. Její ženich, milý a seriózní profesor Artur Čejka, jde v předvečer svatby na procházku. Na břehu řeky zabrání v sebevraždě mladé herečce Kátě Holanové, která marně shání angažmá a je už úplně bez prostředků. Po obřadu odjíždějí Čejkovi na svatební cestu. Ve vlaku Artur znovu potkává Káťu, která jede na černo a uprosí ho, aby jí koupil jízdenku. Čejka s ní proto vystoupí v Brně z vlaku a ten jim ujede. Helena situaci nechápe a protože ji v Bratislavě čeká večeře s příbuznými, přemluví náhodného splucestujícího, mladého sportovce Evžena Gregora, aby se na jeden večer vydával za jejího novomanžela. Ubytují se v hotelu a Evžen je představen jako Čejka. Když dorazí Artur a Káťa, nedorozumění se vysvětlí. Helena s Káťou se dokonce spřátelí. Artur je však nyní nucen vydávat se za Gregora, což vede k mnoha problémům. Po společně prožitém večeru se Káťa s Evženem sblíží. Gregorův otec, ředitel divadla, nabídne Kátě angažmá a jeho syn sňatek.
   Helena Frýdlová is getting ready for her wedding. Her husband-to-be, the kind but earnest professor Artur Čejka, takes a walk the evening before the wedding day. On the river bank he stops a young woman from committing suicide. The woman, Káťa Holanová, is an actress unable to find work and now without a penny to her name. After the wedding ceremony Mr and Mrs Čejka go on their honeymoon by train. On the train Čejka again meets Káťa, who is travelling without a ticket and asks him to buy her one. He gets off with her briefly at Brno station but the train suddenly leaves without them. Helena cannot understand what has happened, but since she is facing an evening with relatives in Bratislava, she asks a fellow passenger, a young sportsman called Evžen Gregor, to pose as her husband for one evening. They take a room in a hotel, Gregor checking in under the name of Čejka. Artur and Káťa then arrive and the misunderstanding is cleared up. Helena and Káťa become friends. Artur now has to pretend to be Gregor, which leads to many problems. After spending the evening together, Evžen and Káťa become close. Gregor's father, director of a theatre, offers Káťa work and his son offers Káťa marriage.