Stříbrná oblaka  (Silver Cloud)
R: Čeněk Šlégl V: Espo, 1938 VV: Vladimír PošustaJosef Beran N: román Stříbrná oblaka S: Čeněk Šlégl K: Jan Stallich Hu: Otto Lampel; archivní – Otto Lampel: píseň Sedí žáček v první lavici, Otto Lampel: píseň Stříbrná oblaka, Otto Lampel: píseň Nikdy jsem to dosud žádné neřekl, píseň Kdepak jsi byl (na nápěv Mnoga ljeta), píseň Proč jsi k nám nepřišel, píseň Vrť sa, dievča T: Otto Lampel Zp: R.A. StrejkaEmanuel KovaříkOtto LampelJiří DohnalLadislav Hemmersbor Arch: Bohumil Heš St: Božena Vališová Zv: Stanislav Vondraš NT: Afit H: Jan S. Kolár (profesor Karel Hostovský,před.oční), Marie Blažková (Hostovského žena), Zita Kabátová (Eva, dcera Hostovského, žena Morav), Jiří Dohnal (malíř Michal Tesař), Jaroslav Marvan (MUDr.Moravec, Hostovského asistent), Marie Glázrová (úřednice Jiřina Novotná), Helena Bušová (sochařka Helena Šůrová), Theodor Pištěk (lesník Josef Kadlec, Michalův strý), Ella Nollová (Kadlecova žena), Jiří Steimar (továrník Marat), Marie Grossová (Maratova žena), Ladislav Hemmer (student filozofie Joža Navrátil), Stanislav Neumann (básník Dohnal), Eman Fiala (redaktor a umělecký kritik Dadla), František Kovářík (dr.Trojan, rada v.v.), Jan W. Speerger (nezaměstnaný Honza), Alois Peterka (přítel továrníka Marata), Jarmila Šmídová (studentka), Jarmila Holmová (studentka), R.A. Strejka (student), Emanuel Kovařík (student), Drahomíra Hůrková (sestra v nemocnici), Josef Kotalík (primář nemocnice), Ferdinand Kohout (řidič MUDr.Moravce), Josef Steigl (Josef Mašek, pacient v nemocnici), Václav Menger (vrátný v nemocnici), Václav Piskáček (nemocniční zřízenec), František Beranský (pacient), Bohumil Langer (konstruktér ing.Veselý), Ferry Seidl (host u továrníka Marata), Antonín Drvota (četník), Otto Lampel (pianista) Fo: 35 mm Ve: česká D: Espo Pr: 16.09.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Parta mladých lidí se vrací ze Slap do Prahy. Jen malíř Michal chce ještě malovat a zůstane na chatě. Útočiště u něho hledá neznámá mladá žena. Je to Eva, dcera přednosty oční kliniky Hostovského, která se toho dne ráno z donucení provdala za otcova asistenta MUDr. Moravce, ale nakonec před nemilovaným manželem uprchla. Michal ji nechá u sebe odpočinout. Eva se vrací k otci, ale po hádce odejde i z domova. Připojí se k partě mladých umělců a studentů. Sblíží se s lehkomyslným studentem Jožkou, ačkoliv cítí, že tento vztah není pravá láska. Po čase se vrací do Prahy Michal, Jožkův spolubydlící. Jiřina, dívka z party, chce ze žárlivosti Jožku zastřelit, ale těžce zraní Michala. Sama pak spáchá sebevraždu. Michal se uzdraví, ale začne ztrácet zrak. Eva, která se do Michala zamilovala, se o něho obětavě stará. Moravec jí nabídne, že Michalovi vrátí operací zrak. Svoji pomoc podmiňuje Eviným návratem k němu. Evin otec si však uvědomí svou vinu na celé situaci. Michala operuje profesor Hostovský sám a nebrání už vztahu obou mladých lidí.
   A group of young people return to Prague from Slapy. Only the painter Michal wants to stay on at the log-cabin to work. A young woman he does not know takes refuge there. It is Eva, the daughter of the head of an eye clinic Dr Hostovský who that morning had married her against her will to his assistant Dr Moravec; she had run away. Michal lets her rest at the cabin. Eva returns to her father but rows with him and leaves home for good. She falls in with a band of young artists and students. She becomes close to the careless student Jožka, aware however that it is not true love. After a while Michal, who lives with Jožka, decides to go back to Prague. Jiřina, a girl in the party, tries to shoot Jožka out of jealousy but accidentally wounds Michal gravely. She then kills herself. Michal recovers but begins to lose his sight. Eva, who loves him, selflessly looks after him. Moravec offers to restore Michal's sight by an operation but demands Eva return to him. Eva's father, however, realises his responsibility for the situation. He operates on Michal himself and does not stand in the way of their relationship.