Strýček z Ameriky  (Uncle from America)
R: V.Ch. Vladimírov V: Monopol, 1933 N: Mája Iris S: Eduard ŠimáčekVítězslav Štěpánek K: Jan Stallich Hu: Erno KošťálKarel Konderle; archivní – Josef Stelibský: píseň Čekám tě, Josef Stelibský: píseň Tak už jsem v tom! (Mládenci, ožeňte se), Josef Stelibský: píseň Fialenky !, Josef Stelibský: píseň Ó jé, ó jé Zp: Marie GrossováFanda MrázekTheodor Pištěk Arch: Vilém Rittershain St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Theodor Pištěk (Voborský, strýček z Ameriky), Fanda Mrázek (Jiří, synovec Voborského), Antonie Nedošinská (statkářka Kuličková), Máňa Ženíšková (Katuška, dcera Kuličkové), Milka Balek-Brodská (Barbora Vychytralová, sestra Kulič), Marie Grossová (Růžena, dcera Vychytralové), Jan W. Speerger (Toník, syn paní Kuličkové), Josef Rovenský (hluchoněmý pan Noha), Marie Vladimírovová (služka Kristina), Jiří Hron (host v baru), Václav Menger (host v baru), Novák Josef (3) (host v baru), Emanuel Hříbal (exekutor), Slávka Hamouzová (švadlenka), Beda Lak (eskamotér), Jaro Häusler (tanečník (ruský a slovenský tanec)), Lia Wagnerová (tanečnice (ruský tanec)), Wraskoffová (tanečnice (slovenský tanec)) Tan: Jaro HäuslerLia WagnerováWraskoffová Fo: 35 mm Ve: česká D: Monopol Pr: 03.03.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Statkářka Kuličková žije společně se svými dětmi a potýká se s finančními problémy, protože její syn Toník dělá dluhy. Jedinou naději vidí Kuličková ve sňatku dcery Katušky s Jiřím, jehož strýc je milionářem v Americe. Chystají se velké zásnuby, které stojí další spoustu peněz. Kuličkovi však očekávají od strýčka velké věno a tak si nedělají starosti. Strýc, který přijíždí z Ameriky, se prozíravě rozhodne předstírat, že je hluchoněmý, aby poznal dobře své budoucí příbuzné. Jiřímu se tento trik příliš nelíbí, ale strýc trvá na svém. Katuščina sestřenice Růžena by ráda pro sebe získala bohatého strýčka a začne se o něho dojemně starat. Brzy ho však začne podezírat, že hluchotu předstírá, a svěří se s tím rodině. Aby poznal pravdu, vystřelí Toník nečekaně z revolveru a strýc úlekem promluví. Je proto nucen tvrdit, že leknutí mu zázračně vrátilo sluch i řeč. Strýc už ví, že členové rodiny jsou chamtiví a vypočítaví. Aby o tom přesvědčil i Jiřího, pošle strýc telegram o údajném bankrotu svého podniku. Tato zpráva zkoušku rodiny zakončí. Jiří oceňuje moudrost strýčka, kterému se podařilo ochránit synovce před neuváženým sňatkem.
   The landowner Kuličková lives with her two children and runs into financial difficulties because her son Toník gets into debt. She sees her only hope in marrying her daughter Katuška to Jiří, whose uncle is a millionaire in America. They prepare a big wedding, which swallows up even more money, but they do not worry because they are expecting a generous marriage portion from the uncle. The uncle, coming from America, decides to play deaf and dumb so he can better get to know his future relatives. Jiří does not like the ruse, but the uncle insists. Katuška's cousin Růžena would like to get the rich uncle for herself and starts caring for him in a touching way. But she soons begins to suspect he is only pretending to be deaf and tells her family. To find out the truth Toník suddenly fires a revolver and the shocked uncle starts speaking. He is then forced to claim that the gunshot miraculously restored his hearing and power of speech. But he has already found out the relatives are avaricious and calculating. To convince Jiří of this, the uncle sends a telegramme alleging his company has gone bankrupt. With this, the test of the family ends. Jiří praises the wisdom of his uncle who managed to save him from an ill-considered marriage.