Srdce za písničku  (A Heart For a Song)
R: Karel Hašler V: Slavia-film, 1933 N: Karel Hašler S: Karel HašlerOtakar Hanuš K: Jan StallichFerdinand Pečenka Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – Karel Hašler: píseň Proč 'si si, Karel Hašler: píseň Oči klamné, Karel Hašler: píseň Když soumrak Prahu zahalí, Karel Hašler: píseň Já za to milá nemohu, že ty máš oči jak oblohu, Karel Hašler: píseň Každý bohém na světě je rád, píseň Víte, co je novýho, Mira si vezme Harryho, píseň Ach, cestička, cestička ušlapaná T: Karel Hašler Zp: Bajo trioJarmila VackováNovotný Antonín [dab]sbor mužský Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Karel Hašler (hrabě Hugo Strindberg), Marie Ptáková (kněžna Sofie, Hugova sestra), Jarmila Vacková (komtesa Mira, Hugova dcera), Oskar Marion (hrabě Harry, snoubenec Miry), Antonín Novotný (skladatel Petr Braun), Jaroslav Bráška (básník Vít Skála, Petrův spolubydl), Josef Vošalík (detektiv Mádr), František Černý (nakladatel), Jan W. Speerger (pořadatel soutěže o královnu bohém), Jiří Klečka (bohém), Vladimír Hájek (bohém), F.X. Mlejnek (bohém), Jiří Dědek (bohém), Novák Josef (3) (portýr v paláci), Vasil Truchlý (houslista), Eliška Jílková (stará panna), Hermína Fordová (host na večírku), Robert Ford (host na večírku), Jožka Koldovská (host na večírku), Jiří Koldovský (host na večírku), Bajo trio Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Komtesa Mira se zamiluje do chudého muzikanta Petra Brauna, s nímž se seznámila díky jeho písni, kterou zaslechla při procházce Malou Stranou. Její teta, kněžna Sofie, by ji však ráda provdala za Harryho, se kterým je Mira již zasnoubena. Sofie najme detektiva, aby Miru sledoval. Otec půvabné Miry, hrabě Strindberg, který chce vidět svoji dceru šťastnou, pozve Petra do svého paláce. Mira však náhodou zaslechne za dveřmi Petrova bytu, jak někomu vyznává lásku. Netuší, že mladý muž hovoří s její fotografií, odmítne Petra přijmout a rozhodne se provdat za Harryho. Petr se stane slavným skladatelem. Je nešťastný a jeho přítel Skála prozradí Miře, jak moc ji Petr miluje. Je den svatby a Mira zaslechne Petrovu píseň. Oznámí Harrymu, že se za něj nemůže provdat, protože miluje jiného. Harry vše pochopí a Mira odjíždí za Petrem.
   Countess Mira has fallen in love with the poor musician Petr Braun whom she got to know through hearing his song while out walking in the Malá Strana quarter. Her aunt, Princess Sofie, would like to see Mira married to Harry, to whom she is engaged. Sofie employs a private detective to follow Mira. Mira's father, Count Strindberg, wants his daughter to be happy, so he invites Petr to his palace. Mira, outside Petr's apartment, happens to hear him confessing his love to someone; she does not know he is speaking to a photograph of her. She therefore rejects Petr and decides to marry Harry. Petr becomes a famous song writer. But he is unhappy and a friend of his, Skála, tells Mira how much Petr loves her. On the day of her wedding to Harry, Mira happens to hear a song of Petr's. She tells Harry she cannot marry him because she loves another man. Harry takes the news sanguinely and Mira goes off with Petr.