Srdce v soumraku  (Heart at Dusk)
R: Vladimír Slavínský V: Elekta, 1936 VV: František Jerhot N: román Srdce v soumraku S: Vladimír Slavínský AR: Václav Dražil K: Jan Roth Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Stříbrný hlas T: Otakar Hanuš Zp: Jiří Vondrovič Arch: Bohumil HešŠtěpán Kopecký St: Jiří Slavíček Zv: Josef Zora H: Helena Friedlová (vdova po učiteli Julie Vachová), Rolf Wanka (montér Pavel, syn Vachové), Jiří Vondrovič (adjunkt Petr, syn Vachové/Jan Svat), Hana Vítová (manikérka Anči, dcera Vachové), Raoul Schránil (úředník Ludva, syn Vachové), Fanča Foltová (Helena, dcera Vachové), Jiří Dohnal (ministerský úředník Miloš Kalina), Theodor Pištěk (továrník Jánský), Věra Ferbasová (Marcela, dcera továrníka Jánského), Alois Peterka (továrník Zachar), Josef Gruss (Emil Zachar, syn továrníka), František Roland (Jan Svatoš), Božena Stehlíčková (tanečnice Rita Lawrencia), Jiří Hron (Ritin tanečník v baru), Milada Smolíková (služka Týna), Alois Dvorský (sluha Josef), Jarmila Švabíková (sestra v porodnici Anna), Jiří Steimar (šéflékař v porodnici), Emil Dlesk (zřízenec v porodnici), Stanislav Bláha (sekretář továrníka Jánského), Radola Renský (František Zelenka), Štefan Munk (továrník z Liberce Karel Hoffman), Rudolf Maria Mandée (koncertní pianista), Fráňa Vajner (dělník v továrně), Rudolf Stahl (dělník v továrně), Marie SvětláE. Valentová Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 20.11.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Julie Vachová přijde do nemocnice pro svého uzdraveného synka Pavla. Zdá se jí však, že došlo k záměně a že dítě není její. Ošetřovatelka omyl vyloučí. Během let Julie vychovala pět dětí, ale mnoho radosti z nich nemá. Ludvík rozhazuje peníze s barovou zpěvačkou, manikérka Anči uteče do Paříže, rozmazlený Petr mámí z matky peníze. Jeho dvojče Pavla neměla matka od příhody v nemocnici ráda, přestože on jediný z dětí jí pomáhá. Pavel pracuje v továrně na rozhlasové přístroje a je velmi úspěšný. Miluje dceru majitele továrny Marcelu, ale ta dá přednost Petrovi. Fotografie v novinách potvrdí matčino tušení. Podle naprosté podoby pozná, že Petrovým skutečným dvojčetem je houslista Jan Svatoš, a nikoliv Pavel. Bohatý Janův otec, kterého Julie navštíví, připustí možnost záměny. Na Jana je však hrdý a když vysvětlí Vachové, že by rozhodně nebylo v jejích finančních možnostech podporovat Janovu začínající uměleckou kariéru, rozhodnou se, že vše zůstane při starém. K záměně dětí se přizná po letech i ošetřovatelka. Petr se rozejde s Marcelou a bohatě se ožení. Zklamaná Marcela, která mezitím poznala Pavlovy přednosti, ráda přijímá jeho lásku. Jan Svatoš tragicky umírá a jeho otec chce, aby se Pavel k němu vrátil. Ten však jeho návrh odmítne.
   Julie Vlachová goes to the hospital to collect her baby boy. It seems to her the children have been swapped and she thinks the child is not hers. The nurse assures her there can have been no mistake. Over the coming years Julie brings up her five children but does not have much joy from them. Ludvík squanders money with a bar singer; Anči, a manicurist, runs away to Paris; spoilt Petr sponges money off mother. His twin, Pavel, was never much loved by Julie since the incident in the natality clinic, even though he is the only one who helps her. Pavel works in a radio factory and is very successful. He loves the daughter of the factory owner, Marcela, but she prefers Petr. A photograph published one day in the papers confirms Julie's long-held suspicions. By virtue of their identical looks she discovers Petr's twin is the violinist Jan Svatoš, not Pavel. But Jan's father forbids her to meet his son. The nurse admits that the children really were accidentally switched all those years ago. Petr leaves Marcela and marries into money. Marcela is disappointed but has come to realise Pavel is after all preferable, and she gladly accepts his love. Jan Svatoš tragically dies and his father wants Pavel to return to him, but he refuses to.