Soud boží  (The Court of God)
R: Jiří Slavíček V: Lucernafilm, 1938 VV: Václav Dražil N: divadelní hra Bártova pomsta S: Karel Steklý K: Josef Střecha Hu: Jiří Fiala Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: František Kreuzmann (sedlák a hostinský Petr Vávra), Světla Svozilová (Terezka Procházková pozd. Vávrova), Věra Gabrielová (Liduška, dcera Vávrových), Otomar Korbelář (lesník Jan Foltýn), Vladimír Šmeral (brusič skla Antonín Bárta), Ella Nollová (Bártova matka), František Kovářík (obuvník Hejda), Václav Trégl (kočí u Vávrů Tomeš), Marie Hálová (děvečka u Vávrů Bětuška), Jaroslav Marvan (předseda soudu), Miloš Nedbal (obhájce), Antonín Kandert (státní návladní), Fráňa Vajner (soudní sluha), Josef Waltner (přísedící u soudu), Ferdinand Kohout (přísedící u soudu), František Kratina (přísedící u soudu), Antonín Volný (přísedící u soudu), Jaroslav Vávra (oddávající kněz), Gabriel Hart (lékař) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 06.01.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Lesník Foltýn je odsouzen na doživotí, protože podle výpovědi sedláka Vávry zastřelil pytláka Bártu. Foltýnova snoubenka Terezka se později provdá za Vávru. V nepříliš šťastném manželství se jim narodí jediná dcera Liduška. Vdova Bártová vychovává syna Antonína a Vávra jí finančně pomáhá. Uplyne dvacet let. Liduška a Antonín se do sebe zamilují a zasnoubí se. Do vsi se vrátí Foltýn, jemuž byl prominut zbytek trestu. Je rozhodnut najít pravého vraha. Obuvník Hejda, který trpí výčitkami svědomí, vyzradí Foltýnovi, že vrahem byl Vávra. Když se Terezka dozví o vině svého muže, prosí Foltýna o mlčenlivost, aby hanba nepadla na Lidušku. Foltýn je však neoblomný a Vávra konečně uzná, že musí přijmout trest za svou vinu. Žádá jen, aby Foltýn počkal, až bude po svatbě Lidušky s Antonínem. Uprostřed slavnosti zmizí a doufá, že se mu podaří uprchnout. Když zahlédne blížícího se Foltýna, sám se puškou zastřelí. Tak zvítězila spravedlnost a Foltýn usmířen odchází.
   Foltýn the forester is sentenced to life imprisonment for shooting dead a poacher called Bárta; the conviction was based on the testimony of the farmer Vávra. Foltýn's fiancée Terezka later marries Vávra. One child is born in their rather unhappy marriage, Liduška. Bárta's widow brings up her son Antonín with financial help given by Vávra. Twenty years pass. Liduška and Antonín fall in love with each other and get engaged. Foltýn returns to the village, the remainder of his term having been pardoned. He is determined to find Bárta's real murderer. The cobbler Hejda, who has been suffering from pangs of conscience, tells Foltýn that the murderer was Vávra. When Terezka learns of her husband's guilt she begs Foltýn to keep quiet about it so as to avoid publicly shaming Liduška. Foltýn is implacable, however, and at long last Vávra admits he must be punished for his crime. He asks Foltýn to wait till after the wedding of Antonín and Liduška. During the wedding ceremony Vávra disappears and tries to make good his escape. But when he sees Foltýn approaching him, he shoots himself. Thus justice triumphs and Foltýn, appeased, departs.