Sobota  (Saturday)
R: Václav Wasserman V: Lucernafilm, 1944 VV: Vilém BrožOldřich Papež N: Olga Scheinpflugová S: Josef Neuberg AR: František Milič K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří TraxlerJosef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Jen ten, kdo miluje (Slowfox), Jiří Traxler: píseň Opona padá (Slowfox), Jiří Traxler: píseň Konec týdne (Foxtrot) T: Jiří Traxler Zp: Oldřich KovářMíla Spazierová-HezkáJiřina Salačová Arch: Karel Škvor St: Marie Kopecká Zv: Stanislav Vondraš NT: Lorenc H: Oldřich Nový (průmyslník Richard Herbert), Adina Mandlová (Luisa, Richardova žena), František Hanus (měřičský úředník Petr Málek), Hana Vítová (Helena, Petrova žena), Ladislav Boháč (Jiří Valeš, Helenin bratr), Jiřina Štěpničková (Karla Bartošová, Herbertova býv.mi), Růžena Šlemrová (Richardova matka), Bedřich Veverka (Herbertův šofér Jindřich), Nora Stallich (Herbertův sluha Josef), Karel Dostal (JUDr.John, Herbertův právní zástup), Ela Šárková (Johnova žena), Milada Šupitová (prodavačka v květinářství), Miloš Šubrt (zahradník), Hrdličková Marie (2) (cyklistka), Jindřich Láznička (hotelový vrátný), Jan W. Speerger (ředitel hotelu), Jan Fifka (host u Herbertů), Jaroslav Hladík (host u Herbertů), Marie Geblerová (panská u Herbertů), Slávka Jägrová (zákaznice v květinářství), Jiří Suchý (kluk vystupující z tramvaje), Jiřina Salačová (zpěvačka), Květoslava Pouchlá Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 12.01.1945 © Národní filmový archiv 
 
   Helena Málková se doma nudí, protože její muž Petr jezdí často na služební cesty. Domluví se proto se svým bratrem Jiřím, že mu bude vypomáhat v květinářství. Zde se seznámí s Richardem Herbertem a protože se jí zdá, že tento světák splňuje všechny její sny o zajímavém životě, snadno podlehne jeho dvoření a odstěhuje se do jeho garsonky. Jiří je zároveň Petrovým velkým přítelem a proto ho celá situace mrzí. Pozve Helenu na večeři do luxusního podniku. Je tam však také Richard v doprovodu své manželky. Nešťastná Helena, které Richard namluvil, že je svobodný, uteče do garsonky. Tam ji navštíví bývalá Herbertova milenka Karla a vezme Heleně poslední zbytek iluzí o Richardovi. Karla si odvede Helenu k sobě a potom se sejde s Richardovou ženu Luisou. Ta jí přizná, že v zájmu udržení svého manželství Richardovy zálety tolerovala. Obě ženy se domluví a připraví na Richarda lest. V garsonce místo Heleny čeká na Richarda jeho žena Luisa. Manželé se dohodnou na společné dovolené. Jiřímu se podařilo navázat vztah s rozumnou a samostatnou Karlou, která se mu už dávno líbila. Petr vyhledá Helenu a ta se ráda vrací ke svému laskavému a spolehlivému manželovi.
   Helena Málková is bored at home because her husband Petr is often away on business trips. She therefore arranges with her brother Jiří that she will help out in his flower shop. There she meets Richard Herbert, a man of the world who she thinks will make her dreams of an exciting life come true. Therefore she easily falls for his courtship and moves into his apartment. Jiří is Petr's friend and therefore is much dismayed by the whole affair. He invites Helena out for dinner in a luxurious establishment, where she sees Richard in the company of his wife. Helena, who had been told by Richard he was unmarried, is miserable and goes back to his apartment. One of Richard's former lovers, Karla, turns up at the apartment and takes Helena back to her place. Karla then meets Richard's wife Luisa, who admits to tolerating her husband's affairs in order to keep the marriage together. The two women reach an agreement. Richard finds Luisa waiting in the apartment; she proposes they go on holiday together. Karla has started a relationship with Jiří. Petr goes to see Helena and she is happy to return to her faithful and loving husband.