Sněhurka a sedm trpaslíků  (Snow White and the Seven Dwarfs)
R: Oldřich Kmínek V: Oldřich,Kmínek, 1933 S: Oldřich Kmínek K: Josef Bulánek Hu: Antonín Maria Nademlejnský Arch: Štěpán Kopecký H: Helena Kubalíková (Sněhurka), Ela Šárková (královna), František Bubla (princ Jasmín), Antonín Frič (lovčí), Dagmar Kmínková (tlustý trpaslík), Dětský balet.sbor Františka Bubly (trpaslíci) Fo: 35 mm Ve: česká D: Chicago-Film © Národní filmový archiv 
 
   Princezna Sněhurka se marně snaží získat přízeň královny. Královna je příliš zaujata svou krásou a pravidelně si u kouzelného zrcadla ověřuje, zda je stále nejkrásnější. Když jednoho dne zjistí, že Sněhurka je ještě krásnější, poručí lovčímu, aby Sněhurku v lese zabil a přinesl její srdce. Lovčímu se Sněhurky zželí a nechá ji odejít. Dívka dojde lesem až k jeskyňce, vybavené malým nábytkem pro sedm osob. Vzápětí přicházejí trpaslíci a dovolí Sněhurce, aby se u nich ukryla a žila tam s nimi. Královně prozradí její úkryt zrcadlo. Královna se v přestrojení vypraví za Sněhurkou s otráveným pásem, ale trpaslíci dívku zachrání. Když se královna dozví, že její zlý záměr nevyšel, vydá se znovu do jeskyňky, tentokrát s otráveným hřebenem. Trpaslíci Sněhurku opět zachrání. Nakonec neúnavná královna nabídne Sněhurce otrávené jablko. Zde již snaha trpaslíků nestačí a Sněhurku zachrání až princ Jasmín, který si ji odvede do svého království jako svoji ženu.
   Princess Snow White is trying to win the favour of the queen. The queen is obsessed by her own beauty; she constantly looks into the magic mirror to see if she is all the time the most beautiful. When she discovers one day that Snow White is more beautiful than her she orders the master of the hunt to kill Snow White in the forest and bring her heart to her. The huntmaster, on seeing Snow White, takes pity and lets her go. The girl flees through the forest into a cave that is equipped with diminutive pieces of furniture for seven people. The dwarfs come in and invite Snow White to take refuge there with them. The magic mirror reveals Snow White's hiding place to the queen. In disguise the queen goes to Snow White's cave with a poisoned belt, but the dwarfs save her. When the queen learns her evil plan has failed she goes to the cave again, this time with a poisoned comb. Once again, Snow White is saved by the dwarfs. Finally the queen offers Snow White a poisoned apple. Here the dwarfs are unable to help her and it is Prince Jasmin who rescues her and then takes her back to his kingdom as his bride.