Sňatková kancelář  (Marriage Bureau)
R: Svatopluk Innemann V: AB, 1932 N: Josef NeubergJosef HlaváčFrantišek Tichý S: Josef NeubergJosef HlaváčFrantišek Tichý AR: František Jerhot K: Karel Degl Hu: Eman Fiala; archivní – Eman Fiala: píseň Tvé oči to poznaly, Eman Fiala: píseň Vítr tiše zpíval, Eman Fiala: píseň Mládenci, sláva, Eman Fiala: píseň Hurá, už máme sníh Nahr: Johnson Boys, Jazzový orchestr Dir: SkuteckýBláha T: Jaroslav Mottl Zp: Jiřina ŠejbalováSetleřiOldřich Kovář Arch: Vilém RittershainHanuš Gödert St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Jindřich Plachta (majitel sňatkové kanceláře Kubr), Josef Král (Josef, Kubrův synovec), Zdeňka Baldová (úřednice v sňatkové kanceláři Karl), Jarmila Svatá (Kubrova rozvedená žena), Theodor Pištěk (poslanec Karel Sahula), Milada Gampeová (manželka poslance Sahuly), Ela Šárková (Lydie Sahulová, dcera), Eman Fiala (prokurista Titěra), Jiřina Šejbalová (Helena Titěrová), Zvonimir Rogoz (továrník Košek), Růžena Šlemrová (Košková), Vydra Václav ml. (Emil, syn Koškových), Milka Balek-Brodská (místopředsedkyně ženského spolku), Hugo Kraus (ředitel hotelu), Jan W. Speerger (vrátný v hotelu), J.O. Martin (advokát), Josef Oliak (soudce), Anna Švarcová (předsedkyně "Ligy probouzejících s), František Říha (muž toužící po sňatku), Antonín Jirsa (strážník), Josef Klapuch (strážník), Josef Bělský (předseda Klubu starých mládenců), Ferdinand Jarkovský (řečník), Němec Karel (2) (řečník), Blanka Waleská (prodavačka), Gustav Šmaus (sportovec), Jan Pušbauer (sportovec), Václav Menger (hotelový zřízenec), Josef Neuberg (podomek v hotelu), Jiří Hron (barman), Ferry Seidl (člen Klubu starých mládenců), Eduard Šlégl (člen Klubu starých mládenců), Eduard Ševčík (člen Klubu starých mládenců), Josef Sládek (člen Klubu starých mládenců), F.X. Mlejnek (člen Klubu starých mládenců), Josef Maleček (hokejista s čepičkou), Václav Vích (divák na hokeji), Jaroslav Mottl (divák na hokeji), František Jerhot (pořadatel), SetleřiEmilie Hráská (členka spolku žen), Filip Balek-Brodský (místopředseda), Pěvecký sbor IPOSHokejové mužstvo L.T.C. Tan: taneční duo Farinti Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 11.03.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Pan Kubr, majitel sňatkové kanceláře, se rozvádí. Továrník Košek se ženou by si přáli, aby se jejich syn Emil oženil s Lydií, dcerou poslance Sahuly, a obrátí se na Kubra se žádostí o pomoc. Pan Titěra zase na kanceláři požaduje, aby shromáždila důkazy o nevěře jeho ženy Heleny. Na schůzi Ligy probouzejících se žen Kubr přislíbí, že bude usilovat o prosazení zákona o povinném manželství, čímž si vyslouží nevraživost Klubu starých mládenců. Rozhodne se tedy odjet spolu se svým synovcem Josefem, úspěšným sportovcem, na dovolenou do hor. Tady se dvojice setká se všemi Kubrovými klienty - rodinami továrníka a poslance i s manželi Titěrovými, a Kubr tak může pokračovat ve svých úkolech. Po návratu z hor je zákon schválen, sňatková kancelář vzkvétá a Kubr diriguje zástupy novomanželů. Přichází také Kubrův synovec Josef s Lydií, kteří se do sebe na horách zamilovali a nyní se hodlají vzít.
   Mr Kubr, owner of a marriage bureau, is getting divorced. Factory owner Košek and his wife want their son Emil to marry Lydia, daughter of the member of parliament Sahula, and they come to Kubr with a request for help. Mr Titěra asks Kubr to gather evidence on his wife Helena's purported infidelity. At a meeting of the League of Awakening Women Kubr promises to push for the passing of a law making marriage compulsory, whereby he earns the acrimony of the Old Bachelors' Club. So he decides to go off on holiday to the mountains with his nephew Josef, a successful sportsman. There they happen to meet all of Mr Kubr's clients - the factory owner's family and family of the member of parliament and Mr and Mrs Titěra. Kubr can therefore carry on with his work. When they return from the mountains the law has been passed, the marriage bureau flourishes, and Kubr conducts crowds of newly weds. Kubr's nephew Josef also arrives with Lydia: they met in the mountains, fell in love with each other and now want to get married.