Skřivánčí píseň  (Lark's Song)
R: Svatopluk Innemann V: Elekta, 1933 VV: Julius Schmitt N: divadelní hra Oblaka S: Josef Neuberg AR: František Jerhot K: Václav Vích Hu: Erno Košťál; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Hubička (Skřivánčí píseň), Georges Bizet: převzatá Carmen (Habanera), Bedřich Smetana: píseň Skřivánčí píseň (árie z Hubičky), Georges Bizet: píseň Habanera (árie z Carmen) T: Eliška KrásnohorskáHenri MeilhacJacques Fromental Halévy Zp: Jarmila Novotná Arch: Štěpán Kopecký St: Svatopluk Innemann Zv: Josef Zora H: Jarmila Novotná (zpěvačka Mája Zemanová vl.jm.M.Pre), Adolf Horálek (bohoslovec Petr Kocián), Hermína Fordová (Marijánka Kociánová, Petrova matka), František Smolík (farář Jan Matouš, bratr Marijánky), Jan W. Speerger (Don José v Carmen), Jiří Hron (vojín), Kamila Rosenkranzová (garderobiérka Tonka), Erno Košťál (dirigent v opeře), František Jerhot (inspicient), František Říha (divadelní šatnář), Robert Ford (divák v opeře), Ferdinand Jarkovský (divák v opeře), Bohdan Lachman (divák v opeře), Marie Novotná (divačka v opeře), Antonín Kandert (lékař Votava) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 18.08.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Petr Kocián přijíždí ze semináře za svou matkou do jihočeské vesnice Bránov. Jeho strýc farář i matka mají stálé pochybnosti, zda Petr chce být opravdu knězem. Do místního zámku zavítá na návštěvu slavná pěvkyně Mája Zemanová. Setká se s Petrem, vzpomenou si, že si v dětství spolu hráli, a Petr se do Máji zamiluje. Matka vidí, jak se Petr mění, a onemocní. Rodinný přítel, lékař Votava, domluví Máje a poprosí ji, aby odjela. Petr se má vrátit do semináře, na nádraží se však rozhodne odjet za Májou do Prahy. Vyhledá ji v divadle, kde Mája zpívá Carmen. Mája, šťastná z opětného setkání s Petrem, sklidí za svůj skvělý výkon velký aplaus. Mezitím Petrův strýc hledá svého synovce, protože Petrově matce se přitížilo. Pošle telegram do semináře a také Máje do divadla. Mája, aby ulehčila Petrovi rozchod, předstírá, že její láska byl pouhý flirt. Petr odjíždí domů a poté, co se matčin zdravotní stav zlepší, vrací se do semináře.
   Petr Kocián leaves the seminary to visit his mother in the south Bohemian village Bránov. His uncle, a parish priest, and his mother still wonder if Petr really wants to enter the priesthood. The famous diva Mája Zemanová is revisiting the area and is received at the local chateau. She meets Petr and they remember how they played together as children. Petr falls in love with Mája. Mother notices that Petr is changing and falls ill. A family friend, the doctor Votava, speaks to Mája and persuades her to leave. Petr is set to return to the seminary but at the railway station he resolves to follow Mája to Prague. He goes to look for her at the theatre where she is singing Carmen. Mája wins rapturous applause for her performance, and is happy to see Petr again. Petr's uncle is meanwhile searching for Petr because Petr's mother's health has further worsened. He sends a telegramme to the seminary and to the theatre where Mája is playing. Mája, to make parting from Petr easier, pretends her love was just flirtation. Petr goes home. Once his mother's health improves, he goes back to the seminary.