Skalní ševci  (Cobblers)
R: Emil Artur Longen V: P.D.C. (J.V.Musil), 1931 N: Emil Artur Longen S: Emil Artur Longen K: Jan Stallich Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Každý dělá co umí a co může, Jára Beneš: píseň Hrdinná píseň ševců T: Jaroslav MottlVáclav ŠpilarVáclav Mírovský Arch: Hanuš Gödert St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Theodor Pištěk (ševcovský mistr Bambous), Eman Fiala (příštipkář Čumpelík), Jan Richter (tovaryš u Bambouse), Jarka Pižla (učedník u Bambouse Alois), Fanda Mrázek (učedník u Čumpelíka Alois), Čeněk Šlégl (nadporučík Edy Fohr), Jan W. Speerger (sluha u nadporučíka Fohra), František Sauer (bačkorář Kysela), Máňa Ženíšková (přítelkyně nadporučíka Fohra Ella), Betty Kysilková (majitelka domu panna Barbora), Otto Zahrádka (plukovník vojenské posádky), Vlastimil Amort (velitel veteránů), František Černý (veterán), Ada Karlovský (veterán), Emanuel Trojan (poslíček veteránů), Jiří Hron (svobodník), Karel Postranecký (důstojník vojenské posádky), Zdena Tůmová (zákaznice u Bambouse), Němec Karel (2) (host na výletě), Karel Melíšek (host na výletě), Jan W. Speerger (zmoklý výletník), Jindřich Adolf (zmoklý výletník), Marie Zeffiová (sousedka), Antonín Holzinger (hostinský v Chuchli), Josef Sládek (vrchní), Viktor Nejedlý (číšník) Fo: 35 mm Ve: česká D: P.D.C. (J.V.Musil) © Národní filmový archiv 
 
   Ševci Bambous, Čumpelík a Kysela, kteří žijí vedle sebe, se častují drobnými zlomyslnostmi. Čumpelík získá výhodnou zakázku. Má podrazit holínky nadporučíku Fohrovi s tím, že když bude práce dobře provedena, doporučí ho Fohr svým známým. Oba sousedé závistivě sledují, jak si švec maluje na vývěsní štít nápis c. a k. dodavatel. Zlomyslný Bambous pak podražené holínky ukryje a Čumpelík dá sluhovi, který přišel pro zakázku, holínky jiné, menší velikosti. V Chuchli se koná oslava spolku veteránů, které se zúčastní všichni tři sousedé, Bambous navíc s dámou. Kočárem přijíždí i nadporučík Fohr se svou slečnou. Na nohou má holínky, ale důvod, proč ho tolik tlačí, zatím nezná. Když už nemůže v holínkách déle vydržet, dá si je kolemjdoucím vojínem vyzout. Fohrova slečna se urazí, nechá ho na cestě a vrací se do Prahy. Druhý den chce nadporučík ševce vytrestat, ale Bambous se ke svému kousku přiznává, a vše je odpuštěno.
   The cobblers Bambous, Čumpelík and Kysela who live next to each other enjoy being mischievous. Čumpelík is offered good work: he is to sole first-lieutenant Fohr's boots and if he does a good job Fohr will recommend him to his fellow officers. His two neighbours watch enviously as Čumpelík repaints his trade sign with the words: "imperial and royal supplier". Bambous hides the first-lieutenant's boots and Čumpelík unwittingly gives the officer's batman another pair of boots that are too small. In Chuchle the veterans' association is having a field-day and the three cobblers all attend, Bambous bringing a ladyfriend. First- lieutenant Fohr arrives in a coach with a young lady. He has his boots on but does not yet know why they are pinching. When he cannot stand the discomfort any longer he gets a passing soldier to pull them off. His female companion is revolted and returns to Prague in the coach, leaving Fohr by the wayside. The next day Fohr goes to punish Čumpelík but Bambous admits to swapping the boots, and all is forgiven.