Sextánka [německá verze]  (Sweet Sixteen [German version])
R: Svatopluk Innemann V: Meissner, 1936 N: román Sextánka S: Svatopluk Innemann K: Jan Roth Hu: Josef DobešJosef Kumok; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Štěpán Kopecký St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Ellen Schwanneke (Inge Michaelisová), Rolf Wanka (profesor Strom, učitel a básník), Hella Pitt (Dida, přítelkyně Inge), Iris Aslan (profesorka Vollmerová), Max Liebl (ředitel), Hans Götz (generální ředitel Michaelis), Gerda Meller (Ingrid, Michaelisova žena), Hans Padlesak (Dr.Rückert, Didin bratr), Rudolf Stadler (školník) Fo: 35 mm Ve: německá D: Metropolitan Pr: 19.09.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Studentka sexty Eva Martenová se zamiluje do nového mladého profesora Jiřího Hrona. Nemůže se v jeho hodinách soustředit, přestože je na vyučování jako vždy výborně připravena. Na školním výletě se snaží Hrona získat profesorka Bruncvíková, ale profesor na večírku tančí s Evou. Ve škole je Eva opět myšlenkami jinde a odmítne vydat Bruncvíkové Hronův portrét. S pláčem jde za Hronem do kabinetu a ten se jí snaží uklidnit. Jeho přátelské gesto spatří profesor Bernard, který měl už dříve výhrady k Hronovým moderním vyučovacím metodám. Oznámí řediteli, že Hron držel studentku Martenovou v náručí. Když se Eva dozví, že Hronovi hrozí kvůli ní disciplinární řízení, pokusí se o sebevraždu. Bratr její kamarádky Martiny, doktor Pavel Haler, ji však zachrání. V nemocnici Evu navštíví ospravedlněný Hron a vyzná jí svou lásku.
   The pupil of the sixth class of the gymnasium Eva Martenová falls in love with the new young teacher Jiří Hron. She can never concentrate in his lessons even though she is always very well prepared. On a school outing the school-teacher Mrs Bruncvíková tries to win the attentions of the new teacher but all evening he dances with Eva. Back at school Eva's thoughts are elsewhere and she refuses to give Mrs Bruncvíková Hron's portrait. She goes into Hron's office in tears and he tries to comfort her. But his gesture of friendship is observed by fellow teacher Bernard who already has reservations about Hron's modern teaching methods. He tells the school principal he saw Hron embracing the pupil Martenová. When Eva finds out that Hron might be disciplined because of her, she tries to kill herself. But her friend's brother Dr Pavel Haler saves her. Hron, who has been acknowledged as having behaved correctly, visits Eva in hospital and confesses he loves her.